Browsing by Author Serdar, Sertaç

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-01-26Althusser'in ideoloji kuramı bağlamında Türkiye'nin çok partili hayata geçişinde ordunun konumuSerdar, Sertaç; Börklüoğlu, Levent; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2013-07-10Cihat kavramının siyasal şiddet aracı olarak kullanılmasının yapısalcı analizi: El Kaide örneğiSerdar, Sertaç; Baysal, Samet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2018-12-03Demokrat Parti iktidarında Kürt sorunu: Devlet politikasındaki değişim ve devamlılıklarSerdar, Sertaç; Fırat, Hakan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2015-06-18Doğu ve batı dikotomisinin yarattığı gerçeklik: Oryantalizm – oksidentalizmSerdar, Sertaç; Özçelik, Tacettin Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kamu Yönetimi Bilim Dalı.
2013From Arab Spring to Chinese Winter: Political communicationUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü.; Serdar, Sertaç
1996Grup kimliğinin siyasal davranış üzerine etkisi: Müşküle köyünün retrospektif analiziSarıbay, Ali Yaşar; Serdar, Sertaç; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2004Karar alma sürecine kişilik sistemlerinin etkisi ve liderlikSerdar, Sertaç; Koç, Birkan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2019-06-24Karar alma sürecine siyasi liderin etkisiSerdar, Sertaç; Tinni, Siğnem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2019-11-28Laik siyasetin Türkiye’de çok partili siyasal hayata etkisi (1945-1971)Serdar, Sertaç; Kaymak, Tunahan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilim Dalı.
2016-01-21Mustafa Reşit Paşa ve pozitivizmin Türk siyasal hayatına girişiSerdar, Sertaç; Yıldırım, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2014Osmanlı Klasik Çağı'nda Patrimonyalizmin gelişmesi üzerine bir siyaset bilimi çalışmasıSerdar, Sertaç; Kanadıkırık, Halil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana bilim Dalı.
2015-09-17Ömer Seyfettin hikâyelerinde siyasal ideoloji ve toplumsal temalar: II. Meşrutiyet'in Türkçü eleştirisiSerdar, Sertaç; Erdem, Ekin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kamu Yönetimi Bilim Dalı.
2018-06-04Politikanın bilimselleştirilmesi: David Easton ve siyaset biliminde yöntem tartışmalarıSerdar, Sertaç; Çağlar, Ahmed Burak; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2009Postmodern dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel katılıma etkileriSerdar, Sertaç; Sığırtmaç, Lale; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilim Dalı.
2010-02-12Siyasetin yerel boyutları ve ulusal siyasetle etkileşimi: Nizip ilçesi alan çalışmasıSerdar, Sertaç; Gümüş, Berrin Güner; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2012Türk entelejansiyasında bir politik eleştiri figürü olarak Cevat Fehmi BaşkutSerdar, Sertaç; Ayhan, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2011-02-18Türkiye'de Marksist sol milliyetçilik ve popülizm: Attilâ İlhanSerdar, Sertaç; Karsan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2018-07-10Türkiye'de milliyetçi hareket düşüncesinin gençlik teşkilatlarına etkisi: Ülkü ocakları örneğiSerdar, Sertaç; Acar, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilim Dalı.; 0000-0001-8956-7836
1991Türkiye'de sosyal değişme karşısında küçük partiler: Islahatçı Demokrasi Partisi örnek olayıSarıbay, Ali Yaşar; Serdar, Sertaç; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2017-10-31Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nden günümüz Kosova Cumhuriyeti'ne Kosova'da Türk kimliğiSerdar, Sertaç; Tabaku, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.