Browsing by Author Peker, Reşat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2002-04-01Anaokulu, ilköğretim ve lise öğretmenlerinde mesleki tükenmişliğin bazı değişkenlere göre incelenmesiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Peker, Reşat
1991Çocukların seçtirici ve ayırt edici sözlü iletişimlerine (referential communication) sınıf düzeyi, kişilik ve test içeriğinin etkileriUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Peker, Reşat
1991Değişik kaynaklardan yetişen ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerinin değerlendirilmesiPeker, Reşat; Tuncer, Sadi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
1996Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin ilgi, yetenek ve değerleri ile okudukları bölümler arasındaki ilişkiPeker, Reşat; Bağatır, Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
2004Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin yetenek ilgi ve değerleri ile okudukları bölümler arasındaki ilişkiBağatır, Salih; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Peker, Reşat
1992Geri bildirim'in (feedback) üniversite öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme dersindeki başarısına etkisiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Peker, Reşat
1989-08İlkokul öğretmenlerinin sınıf içi davranışları gösterme düzeylerine etki eden faktörlerPeker, Reşat; Nas, Recep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2003İlköğretim II. kademesindeki branş öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiPeker, Reşat; Erçoban, Sevgi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik.
2002-04-01İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerine etki eden bazı faktörlerUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Peker, Reşat
1995Küçük çocukların özel olarak düzenlenmiş bir ortamdaki sözlü iletişim yeterlikleriUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Peker, Reşat
1996Özbekistan Cumhuriyeti'nden Bursa'ya yüksek öğrenim görmek için gelen öğrencilerin uyum problemleriPeker, Reşat; Amanov, İlhom; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2002Özsaygı geliştirme programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisiPeker, Reşat; Doğru, Naime; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik.
2004Özsaygı geliştirme programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisiDoğru, Naime; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Peker, Reşat
2010-06-07Psikolojik Destek Programının, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinin umutsuzluk, iyimserlik ve pozitif-negatif duygu düzeylerine etkisiPeker, Reşat; Vural, Meryem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
2005Bir sorumluluk eğitim programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerine etkisiPeker, Reşat; Önal, Şenay Hayta; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
2002-04-01Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Anabilim Dalında uygulanan giriş özel yetenek sınavındaki "müziksel işitme” sınavının seçiciliği üzerine bir araştırmaUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Peker, Reşat
2007Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik, yalnızlık ve kendine saygı düzeyinin sınav kaygısı üzerindeki etkileriPeker, Reşat; Uyanık, Sema; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.