Browsing by Author Korkmaz, Nimet Haşıl

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
200118-24 yaşları arası spor yapan gençlerin sosyal uyum düzeylerinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Özduran, Kader; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2021-05-07Beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Tekin, Cansu Korkmaz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2007Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ortamını bozan davranışlara karşı geliştirdikleri davranış stratejileri (Bursa ili örneği)Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Korkmaz, Faruk; Korkmaz, Nimet Haşıl; Özkaya, Güven
2021-07-02Değişen eğitim anlayışında öğretmenlerin güncel beden eğitimine yönelik görüş ve davranışlarının belirlenmesi: Fenomenolojik bir çalışmaKorkmaz, Nimet Haşıl; Öztürk, İnci Ece; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2020-07-24Genç binicilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının antropometrik ölçümler ve kardiyopulmoner parametrelerle ilişkisinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Yılmaz, Kemal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2006İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre sahip oldukları zeka alanları ve akademik başarılarının karşılaştırılmasıKorkmaz, Nimet Haşıl; Akar, Kemal; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2006İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarıKorkmaz, Nimet Haşıl; Holoğlu, Okşan Girgin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2020-12-25Okul yöneticilerinin liderlik tarzı ile beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Bursa örneği)Korkmaz, Nimet Haşıl; Aziz, İlyas; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2021-09-28Öğretmenlerin KOVİD-19 korkusunun fiziksel aktivite ilişkisi, mental sağlık ve yeme davranışlarına etkisi (Çanakkale il örneği)Korkmaz, Nimet Haşıl; Katra, Haşim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2003-09-05Sirkadyan tipin izokinetik diz ölçüm güvenirliliğine etkisiKorkmaz, Nimet Haşıl; Pündük, Zekine; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2004Sosyal bilimler, fen bilimleri ve beden eğitimi spor öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin davranışlarıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özkılıç, Rüçhan; Korkmaz, Nimet Haşıl
2020-11-20Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışı ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Kaya, Atalay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2022-01-21Spor eğitmenlerinin narsisizm eğilimleri ve sosyal fizik kaygı durumları arasındaki ilişkinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Yuca, Tansu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2000Sporcuların beslenme alışkanlıklarının incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Zeki, Düreyt; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2019-05-24Sporcuların mental performanslarının karşılaştırılmasıKorkmaz, Nimet Haşıl; Tokgöz, Onur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2010-08-01Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesiUludağ Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.; Korkmaz, Nimet Haşıl
2007Yaz spor okulları İle çocukların benlik saygısı arasındaki ilişkiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Korkmaz, Nimet Haşıl
2019-06-28Yetişkinlerde egzersiz bağımlılığı ile narsisizm arasındaki ilişkinin incelenmesiKorkmaz, Nimet Haşıl; Uçar, Simara Aybike; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2011Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ile sosyoekonomik durum arasindaki ilişkinin araştırılmasıKorkmaz, Nimet Haşıl; Deniz, Murat; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.