Browsing by Author Kılıçarslan, Hakan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007-12Association of vitamin D receptor gene Taq I polymorphism with recurrent urolithiasis in childrenUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Bölümü.; Seyhan, Serkan; Yavaşçaoğlu, İsmet; Kılıçarslan, Hakan; Doğan, Hasan S.; Kordan, Yakup; ABH-5513-2020; 23009955000; 6603612497; 56007473800; 7005856022; 9633365800
2016Böbrek taşı tedavisinde fleksibl üreterorenoskop kullanım süresini etkileyen faktörlerin retrospektif olarak araştırılmasıKılıçarslan, Hakan; Günsever, Kadir Ömür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2006Çocuklarda ürokinaz 3'-UTR T/C gen polimorfizmi ile tekrarlayan taş hastalığı arasındaki ilişkiKılıçarslan, Hakan; Öztürk, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2016Effect of ADMA levels on severity of erectile dysfunction in chronic kidney disease and other risk factorsGokçen, Kaan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9790-7295; 0000-0002-0710-0923; Kılıçarslan, Hakan; Coşkun, Burhan; Ersoy, Alparslan; Kaygısız, Onur; Kordan, Yakup; AAM-9726-2020; L-9439-2019; AAH-9704-2021; AAH-5054-2021; 56007473800; 57140828400; 35612977100; 16637252400; 9633365800
2006-09Effect of hypothyroidism on the NO/cGMP pathway of corpus cavernosum in rabbitsBahçıvan, İhsan; Yıldırım, M. Kemal; Saraç, Bülent; Kaya, Tijen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Kılıçarslan, Hakan; 56007473800
2011-06Efficacy of levobupivacaine infiltration to nephrosthomy tract in combination with intravenous paracetamol on postoperative analgesia in percutaneous nephrolithotomy patientsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-3019-581X; Gökten, Özgür Elvan; Kılıçarslan, Hakan; Doǧan, Hasan Serkan; Türker, Gürkan; Kordan, Yakup; AAI-6642-2021; ABH-5513-2020; 35264184500; 56007473800; 7005856022; 7003400116; 9633365800
2011-03Evaluation of arterial stiffness and cardiac function in patients with vascular erectile dysfunction, acute effects of phosphodiesterase type 5 inhibitor tadalafil on these parametersUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-8974-8837; Özdabakoğlu, O.; Güllülü, Sümeyye; Şentürk, Tünay; Kılıçarslan, Hakan; Tütüncü, Ahmet; Keçebaş, M.; Baran, İbrahim; Aydınlar, Ali; AAI-6632-2021; C-1517-2017
2016-10-03Evaluation of arterial stiffness and cardiac function in patients with vascular erectile dysfunction: Acute effects of phosphodiesterase-5 inhibitor tadalafilUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-8974-8837; 0000-0001-8404-8252; Özdabakoǧlu, Osman; Güllülü, Sümeyye; Saǧ, Saim; Şentürk, T.; Kılıçarslan, Hakan; Tütüncü, Ahmet S.; Keçebaş, Mesut; Baran, İbrahim; Aydınlar, Ali; AAI-6632-2021; AAW-9185-2020; 25221805700; 57204660708; 12140008100; 8342098300; 56007473800; 7004229025; 36198369900; 35572557400; 6603131517
2011-09Factors affecting complication rates of ureteroscopic lithotripsy in children: Results of multi-institutional retrospective analysis by pediatric stone disease study group of Turkish pediatric urology societyOnal, Bülent; Satar, Nihat; Aygün, Cem; Pişkin, Mesut; Tanrıverdi, Orhan; Gürocak, Serhat; Günay, Levent Mert; Burgu, Berk; Özden, Ender; Nazlı, Oktay; Erdem, Erim; Yücel, Selçuk; Kefi, Aykut; Demirci, Deniz; Uluocak, Nihat; Arıdoğan, İbrahim Atilla; Turunç, Tahsin; Yalçın, Veli; Kılınç, Mehmet; Horasanlı, Kaya; Tan, Mustafa Özgür; Soygur, Tarkan; Sarıkaya, Şaban; Kılıçarslan, Hakan; Turna, Burak; Doruk, Hasan Erdal; Tekgül, Serdar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Doğan, Hasan Serkan; ABH-5513-2020; 7005856022
2018-04-08Factors predicting postoperative febrile urinary tract infection following percutaneous nephrolithotomy in prepubertal childrenSatar, Nihat; Güneş, Ali; Doğan, Hasan Serkan; Erozenci, Ahmet; Özden, Ender; Pişkin, Mehmet Mesut; Demirci, Deniz; Toksöz, Serdar; Çiçek, Tufan; Gürocak, Serhat; Nazlı, Oktay; Kefi, Aykut; İzol, Volkan; Beytur, Ali; Sarıkaya, Şaban; Tekgül, Serdar; Önal, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9790-7295; Kaygısız, Onur; Kılıçarslan, Hakan; AAM-9726-2020; 16637252400; 56007473800
2007-05-21Kadınlarda tüm stres üriner inkontinans tedavisinde otolog rektus fasyası kullanılarak yapılan pubovajinal slingUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Kılıçarslan, Hakan; Vuruşkan, Hakan; Doğan, Hasan Serkan
2012Kronik renal yetmezlikli hastalarda asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviyesinin erektil disfonksiyon üzerine olan etkisinin değerlendirilmesiKılıçarslan, Hakan; Gökçen, Kaan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Üroloji Anabilim Dalı.
2012-09Laparoscopic stone surgery: Uludag University experienceUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Kordan, Yakup; Vuruşkan, Hakan; Özmerdiven, Çağdaş Gökhun; Kılıçarslan, Hakan; Doğan, Hasan Serkan; Yavaşçaoğlu, İsmet; ABH-5513-2020
2012-09Management of bleeding in percutaneous nephrolithotomyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Kılıçarslan, Hakan; Kordan, Yakup; Doğan, Hasan Serkan; Gökçen, Kaan; Çelen, Sinan; ABH-5513-2020
2016Penil kurvatür bozukluğu olan ve penil plikasyon uygu-lanan hastalarda preoperatif, peroperatif, orta süreli takip sonuçlarının araştırlmasıKılıçarslan, Hakan; Kadirov, Rustam; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2017-05-01Penile plication with or without degloving of the penis results in similar outcomesUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9790-7295; 0000-0001-8673-3093; Kadirov, Rüstam; Coşkun, Burhan; Kaygısız, Onur; Günseren, Kadir Ömür; Kordan, Yakup; Yavaşçaoğlu, İsmet; Kılıçarslan, Hakan; L-9439-2019; AAH-9704-2021; AAM-9726-2020; ABC-9924-2020; 57194857067; 36113105900; 16637252400; 56664496600; 9633365800; 6603612497; 56007473800
2011-12Percutaneous nephrolithotomy in children: Does age matter?Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Doğan, Hasan Serkan; Kılıçarslan, Hakan; Kordan, Yakup; Çelen, Sinan; Oktay, Bülent; ABH-5513-2020; 7005856022; 56007473800; 9633365800; 54402299400; 6602172127
2009Perkütan nefrolitotomide nefrostomi traktına uygulanan levobupivakain infiltrasyonu ve intravenöz parasetamol kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesiKılıçarslan, Hakan; Gökten, Özgür Elvan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2017The protective effect of L-arginine, tadalafil, and their combination in rat testes after ischemia and reperfusion injuryUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; 0000-0002-9790-7295; Özmerdiven, Gökhun; Coşkun, Burhan; Kaygısız, Onur; Vuruşkan, Berna Aytaç; Asıltaş, Burak; Kılıçarslan, Hakan; L-9439-2019; AAH-9704-2021; AAH-9746-2021; AAM-9726-2020; 56497875900; 36113105900; 16637252400; 56527372000; 55858507600; 56007473800
2012-09Retrograde intrarenal surgery (RIRS) in the treatment of renal calculi: Uludag university experienceUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-8673-3093; Çiçek, Mehmet Çağatay; Kılıçarslan, Hakan; Kordan, Yakup; Vuruşkan, Hakan; Gökçen, Kaan; Günseren, Kadir Ömür; ABC-9924-2020