Browsing by Author Kılıç, Nizamettin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2000Abdominal wall ruptured by blunt trauma in a childUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; Balkan, Emin; Kiriştioğlu, İrfan; Güney, Neşe; Doğruyol, Hasan; AAI-3656-2021; 7005266570; 7004109012; 21645753900; 57224254296; 56624750400
2020-10-27Adolesanda nadir bir genital kitle nedeni olarak yüzeyel anjiyomiksomaBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-3532-0912; 0000-0003-2468-1333; 0000-0003-2346-7802; 0000-0003-2129-0046; 0000-0002-4127-9656; 0000-0002-4845-9916; 0000-0003-2931-1227; Türedi, Bilge; Yılmaz, Mehmet Uğur; Dede, Merve; Utangaç, Mehmet Mazhar; Saraydaroğlu, Özlem; Balkan, Mehmet Emin; Kılıç, Nizamettin
1999Aicardi syndrome associated with palatal hemangiomaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Kiriştioğlu, İrfan; Kılıç, Nizamettin; Gürpınar, Arif Nuri; Doǧruyol, Hasan
2021Alt üriner sistem disfonksiyonu olan olgularda botulinum-a toksini enjeksiyonu tedavisine yanıt düzeyinin araştırılmasıKılıç, Nizamettin; Sağlam, Sencer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
2017-06-09The association of congenital urethral duplication and double megalourethraUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0001-6977-7430; 0000-0003-3250-605X; Uçar, Murat; Akgül, Ahsen Karagözlü; Kılıç, Nizamettin; Balkan, Emin; L-5017-2019; AAI-3656-2021; ABQ-2470-2022; AAI-2145-2021; 8614664900; 57192010967; 7005266570; 7004109012
2000Association of oesophageal atresia and hypertrophic pyloric stenosisUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; Gürpınar, Arif Nuri; Kiriştioğlu, İrfan; Doǧruyol, Hasan; AAI-3656-2021; 7005266570; 7004350616; 21645753900; 7003752033
2000Blunt traumatic rupture of the main bronchus in childrenUludaǧ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; Gürpınar, Arif Nuri; Kırıştıoğlu, İrfan; Doğruyol, Hasan; AAI-3656-2021; 7005266570; 7004350616; 21645753900; 56624750400
2005A case of holoprosencephaly and cebocephaly associated to torch infectionUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; Yazıcı, Zeynep; AAI-3656-2021; 7005266570; 6701668723
2005A case of partial facial duplicationUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; Yavaşçaoğlu, Belgin; Yeşilyurt, A.; Doğruyol, Hasan; AAI-7914-2021; AAI-3656-2021; 7005266570; 6602742300; 55763894700; 7003752033
2006Comparison of the effectiveness and side-effects of tolterodine and oxybutynin in children with detrusor instabilityUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Ürolojisi ve Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; Balkan, Emin; Akgöz, Semra; Şen, Nuri; Doğruyol, Hasan; AAI-3656-2021
1997Comparison of urodynamic investigations before and after posterior sagittal anorectoplasty for anorectal malformationsEmir, Haluk; Sander, Serdar; Eliçevik, Mehmet; Celayir, Sinan; Söylet, Yunus; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; AAI-3656-2021
2004Çocuklarda akut skrotum patolojileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; Balkan, Emin
2004Çocuklarda inmemiş testisUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; Balkan, Emin
2015Çocuklarda işeme disfonksiyonu tedavisinde biofeedback uygulamalarının etkinliğinin araştırılmasıKılıç, Nizamettin; Çelik, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı.
2010-06Çocuklarda vezikoüreteral reflüUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Kılıç, Nizamettin; AAI-3656-2021; 7005266570
2023Disfonskiyonel işemesi olan çocuklarda antikolinerjikler, biofeedback ve transkütanöz elektiriksel sinir stimülasyonu (TENS) tedavi etkinliğinin prospektif randomize olarak karşılaştırılmasıKılıç, Nizamettin; Kaya, Şeymanur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
2005-01The effectiveness of early primary realignment in children with posterior urethral injuryUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Balkan, Emin; Kılıç, Nizamettin; Doğruyol, Hasan; AAI-3656-2021
1997The effects of a fluoroquinolone on the growth and development of infantsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Gürpınar, Arif Nuri; Balkan, Emin; Kılıç, Nizamettin; Kiriştioğlu, İrfan; Doǧruyol, Hasan; AAI-3656-2021
2012-06Evaluation of radon concentration in well and tap waters in Bursa, TurkeyYalçın, Sezai; Gündoğdu, Özcan; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü.; Tarım, Ürkiye Akar; Gürler, Orhan; Akkaya, Gizem; Kılıç, Nizamettin; Kaynak, Gökay; AAH-4270-2021; AAI-3656-2021; AAH-1837-2021; AAH-8784-2021; 55062460600; 14019444500; 18036694200; 7005266570; 12042075600
2016-04-19Excisional treatment of renal hydatid cyst mimicking renal tumor with diode laser technique: A case reportUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-3250-605X; 0000-0001-6977-7430; Uçar, Murat; Akgül, Ahsen Karagözlü; Çelik, Fatih; Kılıç, Nizamettin; ABQ-2470-2022; AAI-3656-2021; L-5017-2019; 8614664900; 57192010967; 41561004400; 7005266570