Browsing by Author Güneş, İlknur

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
1991Clinical value of a mucin-like carcinoma-associated antigen in monitoring breast cancer patients in comparison with CA 15-3Miserez, Andre R.; Müllerbrand, Jan; Walther, Eike; Fridrich, Raimund; Mäcke, Helmut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur
1993-01-11Bir cm'lik bir kavernöz karaciğer hemanjiomunun Tc-99m-RBC SPECT İle görüntülenmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Alper, Eray; Akbunar, Tayyar; Güneş, İlknur
1993-04-21EKG bulguları ile saptanan koroner arter hastalığında egzersiz myokard perfüzyon tomografisinin ekokardiografik bufgularla karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Cordan, Jale; Güneş, İlknur; Yeşilbursa, Dilek; Sarıkaya, İsmet; Gürsoy, Nilgün; Akbunar, Tayyar; Alper, Eray
1992Elektif kolesistektomilerde drenajın yeriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Yılmazlar, Tuncay; Zorluoğlu, Abdullah; Güneş, İlknur; Kızıl, Ayhan
1995-11-29Epileptik fokus tespitinde interiktal spect ile EEG'nin kıyaslanmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Sadıkoğlu, Sadık; Bakar, Mustafa; Tatlıkazan, Ömer; Alper, Eray; Bora, İbrahim; Zarifoğlu, Mehmet; Turan, Faruk; Oğul, Erhan; Güneş, İlknur
1994-06-15Farmakolojik egzersiz testleri ve uygulama alanlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Akbunar, A. Tayyar; Selçoki, Emel
1990İnternal meme lenfosintigrafisinin meme karsinomalarında radyoterapi alanının belirlenmesi amacıyla uygulanmasıBayhan, Hikmet; Öztürk, Emel; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur
1990Koleslstektomili olguların postoperatif safra sızıntısı yönünden hepatobilier sintigrafi ile değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Yılmazlar, Tuncay; Zorluoğlu, Abdullah; Kızıl, Ayhan
1990Meme karsinomalı hastaların postoperatif devrede musinöz karsinoma antijen (MCA) ile izlenmesiMemik, Faruk; Ulus, İsmail Hakkı; Güneş, İlknur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
1993-08-13Myokard enfarktüsü veya iskemisinin tanısında istirahat EKG'si ve TC-99m-MIBI SPECT myokard sintigrafısinin (MPS) karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Alper, Eray; Güneş, İlknur; Heper, Cem; Sarıkaya, İsmet
1993-07-19Scintigraphic detection of splenosis: Superiority of tomographic selective spleen scintigraphyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Yılmazlar, Tuncay; Sarıkaya, Ilhan; Akbunar, T; Irgıl, Ceyhun; 16207103300; 6701800362; 6506964123; 35721956600
1992Serebral gliomların incelenmesinde Tc-99m HMPAO spect'in yeri ve X-ışınlı bilgisayarlı tomografi ile korelasyonuÖzgüven, Mehmet; Öztürk, Emel; Günalp, Bengül; Pabuççu, Yüksel; Köksel, Turgut; Bayhan, Hikmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur
1992Serum tiroglobulin düzeyinin klinik tanıda yeri ve önemiÖztürk, Emel; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Sarıkaya, İsmet
1992Serum tiroglobulin düzeylerinin tiroid glandının sintigrafik bulguları ile ilişkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Sarıkaya, İsmet
1994-02-22Temporomandibuler eklem (TME) hastalıklarında planar ve SPECT kemik sintigrafisi ile düz radyografilerin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Cerrahi Anabilim Dalı.; Alper, Eray; Solakozlu, Sürel; Güneş, İlknur; Akbunar, Tayyar; Ağır, Hasan
1992-07-28Tiroid karsinomalarında cerrahi yaklaşım ve postoperatir 1-131 uygulamalarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Yılmazlar, Tuncay; Zorluoğlu, Abdullah; Kızıl, Ayhan
1990Tirold hemiagenezisl (Olgu sunumu)Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur; Odacılar, İlhan; Tuncel, Ercan
1991Yeni tümör markırlar olan MCA ve CA 15-3 düzeylerinin metastatik meme karsinemalarında karşılaştırılmalı değerlendirilmesiBrand, Jan Müller; Miserez, Andrea; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, İlknur