Browsing by Author Gültekin, Filiz

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-01-28Anne babaların evlilik uyumu ile ergenlerdeki benlik saygısı arasındaki ilişkiGültekin, Filiz; Tunca, Aslı; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı.
2011The effect of group counseling practices on trust building among counseling trainees: From the perspective of social network analysisAkçamete, ‪Gönül; Uzunboylu, Hüseyin; Oulmu, S.; Karahoca, A.; Babadoan, Cem; Özdamlı, Fezile; Kanbul, S.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Gültekin, Filiz; Erkan, Zeynep; Tüzüntürk, Selim; 35339164200; 55128350100; 26430092800
2019-09-23Eğitim fakültesi öğrencilerinde problemli internet kullanımının yalnızlık, yaşam doyumu ve algılanan sosyal destek ile ilişkisinin incelenmesiGültekin, Filiz; Ak, Selen; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2023-06-22Fiziksel yetersizliği olan lise öğrencilerinin ve işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı kapsamında ele alınması: Bir gömülü teori çalışmasıGültekin, Filiz; Duru, Hazel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.; 0000-0002-1669-6407
2010Investigation of teacher trainees' psychological well-being in terms of time managementYılmaz, Aynur; Uzunboylu, H.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; 0000-0002-6281-3096; Eldeleklioğlu, Jale; Gültekin, Filiz; AAI-9092-2021; V-7512-2017; 23004466700; 35339164200
2023-06-21İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ve sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkide eleştirel düşünmenin aracı rolüGültekin, Filiz; Zülbeari, Amine; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.; 0009-0007-5684-026X
2011İlköǧreti̇m i̇ki̇nci̇ kademe öǧrenci̇leri̇ni̇n öfke ve saldırganlık düzeyleri̇ni̇n azaltılmasıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı.; 0000-0002-6281-3096; Gültekin, Filiz; V-7512-2017; 35339164200
2019-04-12Lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeyleri ve mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesiGültekin, Filiz; Aktepe, Ruveyde; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2023-05-11Lise öğrencilerinin kariyer uyumu ve bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişkide analitik düşünmenin aracı rolüGültekin, Filiz; Alakuş, Ahmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.; 0000-0001-8733-4457
2001-04-01Lise öğrencilerinin kendini açma davranışlarının kimlik gelişim düzeyleri açısından incelenmesiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Gültekin, Filiz
2000Lise öğrencilerinin kendini açma davranışlarının kimlik gelişim düzeyleri açısından incelenmesiAltıntaş, Ersin; Gültekin, Filiz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2019-08-09Lise öğrencilerinin mesleki olgunlukları, kariyer kararı verme güçlükleri ve kariyer kararı verme öz yetkinlikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesiGültekin, Filiz; Duru, Hazel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2021-06-30Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının affetme ve mükemmeliyetçilik ile ilişkisinin incelenmesiGültekin, Filiz; Bayrakcı, Çağrı; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2020-10-26Öğretmen adaylarında sosyal görünüş kaygısı ve öz yeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelenmesiGültekin, Filiz; Arslan, Mehveş Yürüten; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2017-02-08Öğretmen adaylarının psikolojik sağlamlık, duygusal zekâ özellikleri ve kariyer geleceği algıları arasındaki ilişkinin incelenmesiGültekin, Filiz; Özkan, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
2019-08-09Psikolojik danışman adaylarının yaşamda anlama ilişkin görüşlerinin incelenmesiGültekin, Filiz; Çalışkan, Esra Kılavuz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
2019-08-09Türkiye’de ilkokula devam eden Suriyeli çocukların akran ilişkilerinin incelenmesiGültekin, Filiz; Sinan, Feyza Nur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.