Browsing by Author Gözü, R. Oktay

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1979Akciğerde hemangiyoendoteliyomaBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Gözü, R. Oktay; Özyardımcı, Nihat; Ürkmez, Fahri
1992Bayan sporcularda esneklik geliştirme metodlarının karşılaştırılmasıGözü, R. Oktay; Özen, Türkan Bulut; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1990Behçet hastalığında bilateral pulmoner arter anevrizması ve tromboembolizmiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Durmayaz, Muammer; Özyardımcı, Nihat; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
1992Bursa ve çevresinde aktif futbol oynayan amatör ve profesyonel futbolcuların kondisyonlarının periyodik ölçümlerle karşılaştırılmasıGözü, R. Oktay; Tuna, İmdat; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1989Dev lenfoid hamartom (Castleman hastalığı)Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Özkan, Hayati; Tolunay, Şahsine; Gözü, R. Oktay; Özer, Ziya G.
1990Erişkinde konjenital posterolateral diyafragma hernisi (bir olgu nedeniyle)Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Durmayaz, Muammer; Özyardımcı, Nihat; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
1979Ethambutol toksik ambliyopisiBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Özçetin, Hikmet; Sarıçoğlu, Ahmet; Özyardımcı, Nihat; Çetinkaya, Sezgin; Gözü, R. Oktay; Başar, Emel
1992KOAH'lı hastalarda değişik yollarla verilen teofilinin tedavideki etkinliğiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Karadağ, Mehmet; Özyardımcı, Nihat; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
1993-11-11Kronik obstriktif hipoksemik akciğer hastalarında almitrio bismezilat tedavisi sonuçlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Yüksek, Eser Gürdal; Kunt, A. Esra; Özyardımcı, Nihat; Karadağ, Mehmet; Gözü, R. Oktay; Özcan, Tayjen
2004Kronik obstrüktif akciğer hastalığınıda atak sırasında serum interlökin-6, interlökin-8 ve tümör nekrozis faktör-α düzeylerinin değerlendirilmesiGözü, R. Oktay; Şahin, Fulya Gürkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2007-09Low level of IGF-1 in obesity may be related to obstructive sleep apnea syndromeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; 0000-0003-3604-8826; 0000-0002-2382-290X; 0000-0002-9027-1132; Ursavaş, Ahmet; Karadağ, Mehmet; İlçöz, Yasemin; Ercan, İlker; Burgazoğlu, Başak; Coşkun, Funda; Gözü, R. Oktay; AAI-3169-2021; AAG-8744-2021; AAD-1271-2019; AAL-8873-2021; 8329319900; 6601970351; 35741320500; 6603789069; 15836471100; 21734137500; 15836640800
1990Mac-Leod sendromu ve pulmoner arter agenezisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Karadağ, Mehmet; Özyardımcı, Nihat; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
2009Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesiGözü, R. Oktay; Demirdöğen, Ezgi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
1979Oral tüberküloz (üç olgu nedeni ile)Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri Hastalıkları Anabilim Dalı.; Özyardımcı, Nihat; Palalı, Zeki; Gözü, R. Oktay; Balban, Ülkü; Halilçolar, Hüseyin
1976Osteopoikilosis (bir vak’ a nedeniyle)Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Özyardımcı, Nihat; Adanır, Celal; Gözü, R. Oktay; Ürkmez, Fahri
1979Plevra amebiasisi (1 vak'a nedeniyle)Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Özyardımcı, Nihat; Balban, Ülkü; Gözü, R. Oktay
1991Plörezilerde serum albumin pievral sıvı albumin gradientiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Özyardımcı, Nihat; Akkaya, Ahmet; Atak, Tekin; Karadağ, Mehmet; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
1991Plöreziyle seyreden bir progressif sistemik sklerozis vakasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Karadağ, Mehmet; Özyardımcı, Nihat; Gözü, R. Oktay; Ege, Ercüment
2007-01-12Relationship between serum substance P levels and daytime sleepiness in obstructive sleep apnea syndromeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.; 0000-0002-2382-290X; 0000-0002-9027-1132; Ursavaş, Ahmet; Karadağ, Mehmet; İlçöl, Yeşim Özarda; Burgazlıoğlu, Başak; Ercan, İlker; Gözü, R. Oktay; AAL-8873-2021; AAI-3169-2021; AAG-8744-2021; 8329319900; 6601970351; 35741320500; 15836471100; 6603789069; 15836640800
2006Toplum kökenli pnömonisi olan hastalarda D-dimer düzeyi ile hastalığın ağırlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve ayırıcı tanı açısından pulmoner embolili hastalar ile karşılaştırılmasıGözü, R. Oktay; Rodoplu, Erkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.