Browsing by Author Ercan, İlker

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-01-29Ankilozan spondilitte balneoterapi ile ısıtılmış çeşme suyu tedavisinin karşılaştırılmasıŞen, Ufuk; Uludağ Üniversitesi/Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Alp, Alev; Kurtoğlu, Zübeyde; Yurtkuran, Merih; Ercan, İlker
2011-10-14Bursa’da 3. basamak sağlık kuruluşlarına başvuran ekstremite ateşli silah yaralanma olgularının değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Badıroğlu, Erol; Fedakar, Recep; Durak, Dilek; Ercan, İlker; Çetin, Selçuk
2011Çoklu karşılaştırma testlerinin grup sayısı ve denek sayılarına göre karşılaştırılmasıErcan, İlker; Özkaya, Güven; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2021-01-07Hassas sorular sormaya yönelik yöntemlerin performansının karşılaştırmasıErcan, İlker; Ahmadian, Robab; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; 0000-0003-1550-639X
2003-04-21İleri evre yaşlı küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde sisplatin ve etoposidUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Kanat, Özkan; Evrensel, Türkkan; Özkan, Atiia; Demiray, Mutlu; Ercan, İlker; Kurt, Ender; Gönüllü, Güzin; Arslan, Murat; Demıray, Hülya; Manavoğlu, Osman
2011İstatisiksel şekil analizinde büyüme ve allometrinin doğrusal ve doğrusal olmayan modellerle incelenmesiErcan, İlker; Sığırlı, Deniz; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2019-07-19İstatistiksel proses kontrol ile HIV ve tüberküloz insidanslarının yıllara göre değerlendirilmesiErcan, İlker; Toluk, Özlem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2011İstatistiksel şekil analizinde iki örneklem testlerinin karşılaştırılmasıErcan, İlker; Ocakoğlu, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2019-07-19K-ortalamalar kümeleme yöntemi ile hipotirodizm tanısı konmuş olguların büyük veri kullanılarak incelenmesiErcan, İlker; Şahin, İbrahim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2020-01-28Kayıp landmark tahmininde kullanılabilecek yöntemlerin performansının karşılaştırılması ve F yaklaşımının önerilmesiErcan, İlker; Can, Fatma Ezgi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
1995Kümeleme çözümlemesi ve yeni doğan sarılıklı olguların gruplandırılması üzerine bir uygulamaKan, İsmet; Ercan, İlker; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/Biyoistatistik Bilim Dalı.
2015-01-06Meme kanserinde gen ekspresyon verilerinin mikrodizi analiziErcan, İlker; Atış, Sema; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2017-08-16Meta analizi ile meme kanserli hastalarda polizomi 17'nin etkisinin incelenmesiErcan, İlker; Taş, Ezel Özge; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2004-06-22Meta-analiziUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Akgöz, Semra; Ercan, İlker; Kan, İsmet
2004-10-26Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlikUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Ercan, İlker; Kan, İsmet
2005-09A reliability study of the Turkish version of the morningness-eveningness questionnaireUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Spor Hekimliği Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Pündük, Zekine; Gür, Hakan; Ercan, İlker; I-9594-2017
2015-03-26Sağdan sansürlü verilerde iki grubun sağkalım eğrilerinin karşılaştırılmasında kullanılan testlerin incelenmesiErcan, İlker; Karadeniz, Pınar Günel; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2003-01-28Sağlık hizmeti veren kurumlarda hizmet memnuniyetini ölçmeye yönelik ölçek geliştirilmesi ve bir uygulamaKan, İsmet; Ercan, İlker; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
2004-10-26Sağlık kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçekUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Ercan, İlker; Ediz, Bülent; Kan, İsmet
2017-09-22Simetrik çok değişkenli dağılımlarda aykırı değer belirleme yöntemlerinin performanslarının incelenmesiErcan, İlker; Uzabacı, Ender; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.