Browsing by Author Eğri, Sadettin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-10-28Ali Behcet Dede: Cana şifa kahvesi ve gönüllere deva manzumesiBursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; 0000-0001-9879-5291; Eğri, Sadettin
2022-12-11Ali Rûmî’nin Elif-Nâmelerinde şahıs ve eser isimleriBursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; 0000-0001-9879-5291; Eğri, Sadettin
2015-07-24Ayyuki ile Yusuf-ı Meddah'ın Varka ve Gülşah mesnevilerinin karşılaştırılmasıEğri, Sadettin; Nikoosokhan Sedghi, Elham; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2007-06-01Âlî Bey’den sultanlara nasihat ve hükümdarlarda olması gereken özelliklerUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; Eğri, Sadettin
2008Bandırmalızâde Hâşim Baba Dîvânı (metin-inceleme)Eğri, Sadettin; Yalçınkaya, Mehmet Akif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2005-12-01Câmî-i Rûm’dan Muhteşem Süleyman’a mektupUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; Eğri, Sadettin
2005Edirneli Güftî Gam-nâme -inceleme ve transkripsiyonlu metin-Eğri, Sadettin; Acar, Enver; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2009-12-25Edirneli Güftî'nin Şâh u Dervîş mesnevisi inceleme ve transkripsiyonlu metinEğri, Sadettin; Erol, Teymur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2010-01-12Effects of traditional culture on modern Turkish poetryUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; Eğri, Sadettin
2014-10-18El-Mütenebbî ile Nef'î'nin edebi yönlerinin karşılaştırılmasıEğri, Sadettin; Baniali, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2012Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî mesnevisiEğri, Sadettin; Alper, Kadir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2014-06-01II. Abdülhamid döneminde eğitim sisteminde modernleşme çabaları: Kızların eğitimi ve Bursa İnas Rüşdiye MektebiUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; Eğri, Sadettin
2007Kaimi divanı transkripsiyonlu metni ve tahliliEğri, Sadettin; Aydın, Mehmet Uğur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2017-07-31Koca Sinan Paşa hakkında övgü ve yergi ikilemiUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; Eğri, Sadettin
2016-01-31Mahidevran (Gülbahar) Sultan ve ItıknâmesiUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; Eğri, Sadettin
2020Manzum hâl tercemelerinin (terceme-i ahvâl) edebiyat tarihi bakımından önemiBursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; Eğri, Sadettin
2017-12-26Mebaligu'l-Hikem (İnceleme-Metin)Eğri, Sadettin; Belber, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2014-07-14Mecmû'a-i Eş'âr (i̇nceleme-metin)Eğri, Sadettin; Öztürk, Zehra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2018-05-09Mehâsinü'l-Edeb (İnceleme-metin)Eğri, Sadettin; Saiyaf, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
2013Mehmed Rıf`at Efendi'nin şiirleri ve edebî kişiliğiEğri, Sadettin; Hardal, Muammer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.