Browsing by Author Dere, Egemen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008-06-30Anestezik inhalasyon ajanlarının etkisinin bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler ile araştırılmasıDere, Egemen; Arı, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2000-06-27Benzen'in fare (mus musculus) karaciğer, kas ve testis dokusu glikojen seviyesine etkisiDere, Egemen; Çeteci, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2001-07-20Benzenin karaciğer glutatyon s-transferaz enzim aktivitesine in vitro etkisiDere, Egemen; Arı, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2004-09-29Benzenin sıçan (Rat rattus Norvegicus) karaciğer ve kas dokusu glikojen seviyesine etkisiDere, Egemen; Özdikicioğlu, Ferda; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2003-07-16Benzenin sıçan (rat rattus norvegigus-swiss albino) karaciğer ve böbrek dokusu adenozin deaminaz aktivitesi üzerine etkisiDere, Egemen; Turhan, Ali; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2006-10-30Dinitrocresol'ün (Rat rattus norvegicus) sıçan glutatyon S-transferaz enzim aktivitesine etkisiDere, Egemen; Baş, Olcay; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2016-07-14Farklı kestane türlerinde bazı enzim aktiviteleri üzerine modifiye atmosfer ve kontrollü atmosfer koşullarının etkisiDere, Egemen; Yaldız, Erman; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2012Fenretinid ve indol-3-karbinol kombinasyonunun meme kanseri hücre soyları üzerindeki sitotoksik/apoptotik etkilerinin araştırılmasıDere, Egemen; Cevatemre, Buse; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2010Gen metilasyonu inhibitörü desitabin'in meme kanseri tedavisindeki yerinin in vitro araştırılmasıDere, Egemen; Arı, Ferda; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2007-05-21İntraperitonal diklorvos uygulamasının sıçanların (rattus norvegicus) bazı dokularında glukoz 6-fosfat dehidrogenaz ve malat dehidrogenaz aktiviteleri üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü.; Dere, Egemen; Özdikicioğlu, Ferda; Tosunoğlu, Hakan
2013Kültür ortamında fibroblastların varlığında A-549 akciğer kanseri hücre hattının farklı kemoterapi ilaçlarına verdiği yanıtın araştırılmasıDere, Egemen; Ulukaya, Engin; Karakaş, Didem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2017-02-24Meme kanseri kök hücrelerinde histon modifikasyonları ile hücre ölümü arasındaki ilişkilerin araştırılmasıDere, Egemen; Aztopal, Nazlıhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2017-12-29Palladyum (II) bileşiği ve canertinibin kolon kanser hücrelerinde sitotoksisite, anjiyogenez, ilaç dirençliliği ve otofaji mekanizmaları üzerine etkileriDere, Egemen; Aydınlık, Şeyma; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2017-02-24Pankreas kanseri ve tümör mikroçevresinin ökaryotik elongasyon faktörü 2 kinaz (EF2K) enzim inhibisyonu aracılığıyla hedeflenmesiDere, Egemen; Karakaş, Didem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2013Pelargonium quercetorum Agnew. metanol ekstraktının akciğer kanseri hücre soyları üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılmasıDere, Egemen; Aztopal, Nazlıhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2018-07-17Pirüvat dehidrojenaz enzim kompleksinin epitelyal mezenkimal dönüşüm ile ilişkisinin in vitro araştırılmasıDere, Egemen; Ulukaya, Engin; Cevatemre, Buse; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2007-08-10Sıçan (Rattus norvegicus) karaciğer dokusundaki bazı enzim aktiviteleri üzerine dinitrocresol ve dichlorvos'un etkisinin araştırılmasıDere, Egemen; Tosunoğlu, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2018-07-06Sıçanlarda tolüen toksisitesinin asetilkolinesteraz, Na+/K+ ATPaz, fosfofruktokinaz aktiviteleri üzerine etkisinin post-mortem araştırılmasıDere, Egemen; Mohammed, Abdelazim Adil; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
2018-07-17Sıçanlarda tolüen toksisitesinin glutatyon peroksidaz, katalaz ve süperoksit dismutaz aktiviteleri üzerine etkisinin post-mortem araştırılmasıDere, Egemen; Pekel, Emine Gonca; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kriminalistik Anabilim Dalı.
2008-02-29Sıçanların bazı dokularında glukoz 6-fosfat dehidrogenaz ve malat dehidrogenaz aktiviteleri üzerine dinitro-o-krezol’ün etkisiUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü.; Dere, Egemen; Özdikicioğlu, Ferda; Tosunoğlu, Hakan