Browsing by Author Coşkun, Necdet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 62  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19901,2,3,4 - tetrahidroizokinolin türevlerinin sentezleri ve bazı araürünlerin kimyasal özelliklerinin araştırılmasıSümengen, Doğan; Coşkun, Necdet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1992-04-121,2,3,4-tetrahidro-4-fenilizokinolin-3-on, fenili zokinolinyum, ... -imidazolin-N-oksid ve 5-6-dihidro-4H-1,2,5 oksadiojin bileşiklerinin sentezleri ve özelliklerinin araştırılması.Sümengen, Doğan; Coşkun, Necdet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
20051-sübstitüe tetrahidroizokinolinlerin sentezleri ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Tunçman, Selen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2004-10-154-Arilizokinolinyum perklorat'ların ve 4-arilizokinolin-1-on'ların sentezi ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Kızılkuşak, Yunus Tolga; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2019-11-15Amino asitler ile 1,4-disübstitüe imidazol bileşiklerinin sentezi ve bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesiCoşkun, Necdet; Gümeçoğlu, Nurşen; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı.; 0000-0002-9054-1585
2011-11-11An efficient catalytic method for fulvene synthesisErden, İhsan; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Anabilim Dalı.; Coşkun, Necdet; 53871022700
2006-06-28Asiklik nitronların bazı dipolsevenlerle 1,3-dipolar halkakatılma reaksiyonlarının incelenmesiCoşkun, Necdet; Öztürk, Aylin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2005-01-11Bazı kinazolin türevlerinin sentezleri ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Çetin, Meliha; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2019-09-19Bazı knoevenagel reaksiyon ürünlerinin eldesi ve hazır kalıplama bileşenlerinin (SMC) yüzey gerilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesiCoşkun, Necdet; Tez, Anıl; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.; 0000-0001-9702-8349
1999Beckmann fragmentation of diphenylcarbamoylated N-aryldiphenacylamine dioximes. New method for the synthesis of imidazooxadiazolonesUludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; Tat, Fatma Tirli; Güven, Özden Özel
2012-07-24Bis-imidazol-Pd(II)-asetat komplekslerinin sentezi ve heck reaksiyonundaki uygulamalarıCoşkun, Necdet; Kaplan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2009Cis-(-)-menthyl phenylglycidates in the asymmetric synthesis of taxol side chainEr, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Anabilim Dalı.; Coşkun, Necdet; 7004177880
2005-08Crystallographic and conformational analysis of 2-methyl-3-(2-nitro-phenyl)-4-phenyl-[1,2,4]oxadiazolidin-5-oneKarabıyık, Hasan; Aygün, Muhittin; Kazak, Canan; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; 7004177880
2006Cycloaddition of acyclic nitrones with phenyl isocyanate: Synthesis and ring-opening reactions of 1,2,4-oxadiazolidin-5-onesUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; Parlar, Aydın; 7004177880; 8937610400
2000-04-05Çeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesiCoşkun, Necdet; Berber, Sibel; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1999-10-01Direct conversion of aldehydes into nitriles via O-phenylcarbamoylated aldoximesUludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; Arıkan, Nevin; AAH-6337-2021
2017-05-26Diverse Modes of Reactivity of 6-(Chloromethyl)-6-methylfulveneErdem, İhsan; Gronert, Scott; Cabrera, Gabriel; Tapken, Marco; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; B-1200-2012; 7004177880
2003-05-05Efficient and chemoselective alkyl bromoacetate-Zn mediated transesterification methodUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; 0000-0003-3879-0813; Coşkun, Necdet; Er, Mustafa; AAK-4577-2020; B-1200-2012; 7004177880; 36099880000
2016-04-22Enantioselective synthesis of 2-amino-4-(nitromethyl)-4H-chromene-3-carbonitriles from 2-iminochromenesKoz, Gamze; Koz, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; B-1200-2012; 7004177880
2000-07-08The first examples of di- and cis triaryl-3a,4,5,6-tetrahydroimidazo[1,5-b]isoxazoles and their ring-opening reactionsGüven, Özden Özel; Ülkü, Dinçer; Arıcı, Cengiz; Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; Tat, Fatma Tirli