Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
202320. hafta ve üzeri gebelerde umblikal ve uterin arter doppler indeksleri ile plasentadan yapılan shear wave elastografi (SWE) ve superb microvascular imaging (SMI) ölçümlerinin retrospektif olarak karşılaştırılmasıTopal, Naile Bolca; Akay, Tayfun; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2020Akut invaziv fungal sinüzitlerde radyolojik görüntüleme bulgularının retrospektif değerlendirilmesiParlak, Müfit; Korkmaz, Barış; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2020Akut iskemik uyanma inmesinde mekanik trombektominin etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesiHakyemez, Bahattin; Bilgin, Cem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2023Benign tiroid nodüllerinde mikrodalga ablasyon tedavisi ile radyofrekans ablasyon tedavisi etkinliklerinin ve işlemle ilgili parametrelerin radyolojik açıdan karşılaştırılması ve retrospektif olarak değerlendirilmesiİnecikli, Mehmet Fatih; Aydın, Ömer Nasuhi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2022Benign ve malign vertebral çökme fraktürü tanısında multiparametrik spinal MR görüntülemenin etkinliğinin retrospektif değerlendirilmesiHakyemez, Bahattin; Tanlak, Erdinç; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2023-03-24Corpus callosum indeksinin pediatrik yaş grubundaki normatif verilerinin atrofi ve hidrosefali hastalarını ayırt edebilirliğinin araştırılması: Retrospektif MRG çalışmasıBursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-2070-5193; 0000-0001-6649-9287; Işıklar, Sefa; Özpar, Rıfat
2022COVID-19 pnömoni sonrası 3. ay akciğer bulgularının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi: Retrospektif çalışmaGökalp, Gökhan; Öztepe, Muhammet Fırat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2022-08-01Covid-19 pnömoni sonrası kısa dönem akciğer bulgularının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi: Retrospektif çalışmaBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-1027-0915; 0000-0001-9169-5087; Öztepe, Muhammet Fırat; Gökalp, Gökhan
2022Çocuklarda 1.5 T MRG ile kemik iliği yağ fraksiyonunun belirlenmesi ve yağ fraksiyonunun kemik iliği malignitelerinin ayırt edilmesindeki yeri: Retrospektif bir çalışmaYazıcı, Zeynep; Tonkaz, Duygu Erkal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2019-07-16Effects of different therapeutic radiation doses on the development of neural tube defects in chick embryos and the correlation with bone morphogenetic protein 4 and 7 expression levelsAltun, Eren; Atik, Aziz; Adilay, Hüseyin Utku; Güçlü, Bülent; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik Anabilim Dalı.; 0000-0001-9664-2347; Kahraman, Arda; Öztürk, Kerem; E-1228-2018; 57196043459; 57193199579
2019Endovasküler tedavi yapılmış intrakranial anevrizmaların farklı manyetik rezonans anjiografi teknikleriyle retrospektif olarak karşılaştırılmasıHakyemez, Bahattin; Mırçık, Emre; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2020-03Evaluating the anatomical traits of lip on three-dimensional computed tomography imagesBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-2070-5193; 0000-0001-9169-5087; 0000-0002-7410-7738; Işıklar, Sefa; İlker Mustafa, Kafa; Gökhan, Gökalp; Babacan, Serdar; AAI-2336-2021; AAG-7125-2021; AAK-3779-2021; ABF-7082-2020; 57211618744; 57193335308; 8450193200; 8312505100
2020-01-07Evaluation of pulmonary findings in patients with humoral immunodeficiencyBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9574-1842; 0000-0002-8647-5298; 0000-0001-8929-679X; 0000-0002-7601-8392; 0000-0001-8571-2581; Karalı, Zuhal; Karalı, Yasin; Çekiç, Şükrü; Yazıcı, Zeynep; Canıtez, Yakup; Sapan, Nihat; Gültekin, Sara Şebnem Kılıç; AAI-2303-2021; AAH-1658-2021; L-1933-2017; 35791967200; 49863694000; 56117061000; 6701668723; 8988954700; 6602156485; 56567784200
2018Glial beyin tümörlerinin evrelendirilmesinde T1 ağırlıklı kontrast ajanı bolus izleme tekniği ile elde olunan perfüzyon manyetik rezonans görüntülemenin rolü: Glial tümörün moleküler belirteçleri ile retrospektif korelasyonuHakyemez, Bahattin; Öztürk, Kerem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2020-05-30Guillain-Barre Syndrome in a patient with minimal symptoms of Covid-19 infectionBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; 0000-0002-3425-0740; 0000-0002-9027-1132; 0000-0001-6649-9287; 0000-0002-3894-1231; Oğuz-Akarsu, Emel; Özpar, Rıfat; Acet-Öztürk, Nilüfer Aylin; Hakyemez, Bahattin; Ediger, Dane; Karlı, Necdet; Mirzayev, Hacı; AAI-2318-2021; AAG-8744-2021; AAH-5062-2021; AAN-4912-2021; AAA-8936-2021; 55982762500; 56548983600; 57217629956; 57200859646; 6602527239; 8833423000; 6506587942; 57207553671; 57219835001; 57219835118
2022Hepatosellüler karsinomda ilaç salınımlı mikrosferlerle transarteriyel kemoembolizasyon (DEB-TAKE) tedavisinin etkinliğinin retrospektif değerlendirilmesiNas, Ömer Fatih; Tonkaz, Mehmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2019-09-09Intrathoracic bifurcation of the left common carotid artery associated with rib fusion and Klippel-Feil syndromeBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Kandemirli, Sedat Giray; 22834938400
2020-11-23İdrar inkontinasının nadir nedeni olan ektopik üreter tanısında anamnezin yeri ve tedavisinde minimal invaziv cerrahi uygulamasıBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-6287-6767; 0000-0002-0471-5404; 0000-0002-0047-1780; 0000-0002-9790-7295; Aydın, Yavuz Mert; Çiçek, Mehmet Çağatay; Gürsel, Başak Erdemli; Kaygısız, Onur
2021-10-20İnce kesitli bilgisayarlı tomografide sakral vertebralar arası füzyon derecesine bakılarak yaş tayini değerlendirilmesiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-0144-0142; 0000-0002-3682-2474; Tobcu, Eren; Gökalp, Gökhan
2022-08-04İntratekal gadolinyumlu manyetik rezonans myelografide THRIVE sekansının katkısıBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-6649-9287; 0000-0001-6211-4191; 0000-0002-9796-8223; 0000-0002-7348-0813; 0000-0002-0465-4218; 0000-0002-3425-0740; Özpar, Rifat; Nas, Ömer Fatih; İnecekli, Mehmet Fatih; Öngen, Gökhan; Akarsu, Emel Oğuz; Hakyemez, Bahattin