Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Aloe vera: Anastomozlar üzerine etkisiKılıçturgay, Sadık; Tümay, Volkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2019-10-14Clinicopathologic features and genetic characteristics of the BRCA1/2 mutation in Turkish breast cancer patientsEskiler, Gamze Güney; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0002-3820-424X; 0000-0001-7904-883X; 0000-0002-3760-9755; 0000-0003-4913-3616; 0000-0002-3316-316X; 0000-0002-1619-6680; 0000-0002-9732-5340; Çeçener, Gülşah; Takanlou, Leila Sabour; Takanlou, Maryam Sabour; Egeli, Ünal; Aksoy, Seçil; Ünal, Ufuk; Tezcan, Havva; Eryılmaz, Işıl Ezgi; Gökgöz, Mustafa Şehsuvar; Tunca, Berrin; Çubukçu, Erdem; Evrensel, Türkkan; Çetintaş, Sibel; Taşdelen, İsmet; GGI-6227-2022; EAS-6830-2022; GYU-0252-2022; EWY-5692-2022; ETP-1691-2022; EOI-5652-2022; EBN-1186-2022; 6508156530; 57211585974; 57211582304; 55665145000; 57193933334; 57211584917; 57211580953; 57189380840; 57203870909; 6602965754; 53986153800; 6603942124; 6505881756; 9637821500
2021Dondurularak saklanan insan kadaverik iliyak damar greftlerinin mekanik, yapısal bütünlük ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesiKaya, Ekrem; Boğa, Abdullah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2019Erken yaş meme kanserli hastalarda CHEK2 genindeki genetik varyasyonların değerlendirilmesiGökgöz, Mustafa Şehsuvar; Aksoy, Fuat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2022Fournier gangreninde floresans görüntüleme tekniği ile intra-operatif indosiyanin yeşili kullanarak doku perfüzyon haritalandırmasının konvansiyonel cerrahi yöntem ile kıyaslanması olgu eşleme çalışmasıYılmazlar, Tuncay; Aljorani, Israa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2021-08-26Gastrointestinal yerleşimli lipomalar: 19 olgunun retrospektif analiziBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; 0000-0002-5771-7649; 0000-0001-7118-5258; 0000-0003-0127-548X; 0000-0002-9541-5035; 0000-0003-1924-0795; Özşen, Mine; Yerci, Ömer; Uğraş, Nesrin; Işık, Özgen; Yılmazlar, Tuncay
2018-09-13İnkarsere obturator herni: bir olgu sunumuBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Tırnova, İsmail; Yılmaz, Erdem; Işık, Özgen; Yılmazlar, Tuncay
2019-10-22Karaciğer nakil hastalarında latent tüberküloz tedavi yaklaşımı: Bursa Uludağ Üniversitesi deneyimiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Organ Doku Nakli Koordinatörlüğü.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Coşkun, Funda; Sakarya, Merve; Selimoğlu, Kerem; Dündar, Halit Ziya; Kıyıcı, Murat; İşçimen, Remzi; Yeşilbursa, Dilek; Bolca, Naile Topal; Kaya, Ekrem
2022-03-14Low anterior rezeksiyon yapılan hastalarda hayat kalitesiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; 0000-0002-1170-7170; 0000-0002-6008-5494; 0000-0002-4935-9247; 0000-0001-8920-0364; 0000-0002-9541-5035; 0000-0003-1924-0795; Gürlüler, Ercüment; Şen, Murat; Yalçın, İlker; Kızılaslan, Oğuz; Işık, Özgen; Yılmazlar, Tuncay
2021-12-27Meme kanseri hastalarında tiroid kanseri açısından risk artışı var mıdır? Retrospektif tek merkez deneyimiTürkan, Halil; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; 0000-0002-6008-5494; 0000-0002-9541-5035; 0000-0002-0710-0923; Gürlüler, Ercüment; Işık, Özgen; Kırdak, Mehmet Türkay; Gökgöz, Mustafa Şehsuvar
2021-07-09MikroRNA-106a’nın yüksek ekspresyonu kolorektal kanserlerde mikrosatellit instablite durumu ile ilişkilidirUğraş, Nesrin; Kanat, Özkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/İnegöl Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dal.; 0000-0002-3760-9755; 0000-0002-1619-6680; 0000-0003-1924-0795; 0000-0001-8593-5101; 0000-0001-5808-9384; 0000-0002-9541-5035; 0000-0001-7118-5258; 0000-0002-6633-3428; 0000-0002-2568-3667; Aksoy, Seçil Ak; Tunca, Berrin; Yılmazlar, Tuncay; Öztürk, Ersin; Aksoy, Fuat; Işık, Özgen; Yerci, Ömer; Mutlu, Melis; Tekin, Çağla
2021Moleküler parametreler ile metastatik karaciğer kanserlerinde metastazektomi sonrasi nüksün öngörülmesi mümkün mü? retrospektif çalişmaKaya, Ekrem; Karamustafaoğu, Ahmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2021Papiller tiroid kanserli olguların ameliyat sonrası spesmen bulgularında son 20 yılda neler değişti? retrospektif analizKılıçturgay, Sadık Ayhan; Bakar, Burak; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2022Sağ kolon kanseri cerrahisinde floresans görüntüleme ile lenfanjiyografinin katkılarının retrospektif incelenmesiYılmazlar, Tuncay; Şen, Murat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2022Tamoksifen tedavisi alan meme kanserli hastalarda CYP2D6 gen polimorfizmlerinin araştırılmasıGökgöz, Mustafa Şehsuvar; Jafarlı, Osman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2022-12-20Üçlü negatif meme kanseri hastalarında lokal ve bölgesel rekürrenssiz sağkalıma etki eden faktörler: Tek merkez deneyimiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; 0000-0002-2378-0666; 0000-0001-6273-0664; Taşar, Pınar; Şenol, Kazım