Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Ahmed b. Muhammed es-Sâvî ve Hâşiye Alâ Tefsîri'l-Celâleyn adlı eseriKiraz, Celil; Dervişeviç, Nihad; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2018-11-30Ğânim Kaddûrî El-Hamed ve Kur'ân ilimlerine dair çalışmalarıÇetin, Abdurrahman; Wazir, Qusai Talat Abdullah Ba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2021-08-26İbn Âşûr ve “et-Tahrîr ve’t-Tenvîr”iBilgin, Mustafa; Halil, Hüseyin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0002-4814-3508
2021-08-19İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr’inde münâsebet ilmiKiraz, Celil; Abulail, Omar M. O.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0002-3328-6506
2020-08-14İbn Kesîr tefsirinde nesh olgusuÖz, Selahattin; Tushdiev, Osman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2019-10-25Kamer Sûresi tefsiri ve Sûre ışığında kıyâmet ve helâk edilen kavimlerKiraz, Celil; Krasniqi, Selver; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2020-06-25Kur'ân'da "arş" kavramıBilgin, Ömer Faruk; Kocabay, Harun; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0002-8523-8127
2020Kur'ân'da "Basîret" kavramıBilgin, Mustafa; Acaroğlu, Büşra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0002-3518-5370
2020-01-23Kur'ân'da nikâh ve talâk kavramlarıKiraz, Celil; Abdukhamıdov, Otabek; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2019-06-24Kur’ân’da kudret kavramı ve Allah’ın kudretiKiraz, Celil; Garip, Hale; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2019-08-26Kur’ân’da sesin mânaya delâleti -Kıyâmet âyetleri örneği-Öz, Selahattin; Tuğ, Sümeyye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2021-08-06Kur’ân’da “ğayb” kavramıBilgin, Ömer Faruk; Toy, Kadir; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0002-3151-8158
2020-02-21Kur’ân’da “hikmet” kavramı.Bilgin, Mustafa; Kalkan, Murat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2019-08-29Kur’ân’da “savm” kavramıBilgin, Mustafa; Dinç, Sümeyye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2019-09-27Manastırlı İsmail Hakkı Efendi ve Fusûlü't-Teysîr fî Usûli't-Tefsîr adlı eseri: İnceleme ve metinKaya, Remzi; Çetiner, Esra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2022-02-16Son devir müfessirlerinden Endonezyalı Abulmâlik Kerim Emrullah’ın tefsir görüşleriKaya, Remzi; Zulkarnaini, Zulfikri; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0003-0630-5641
2020-01-23Tabâtabâî’nin el-mîzân isimli tefsirinde müteşâbihu’l-Kur’ânÖz, Selahattin; Toprak, Murat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2019-09-27Tâ-hâ, Enbiyâ ve Hac sûrelerindeki kırâat farklılıkları ve tefsire etkisiKaya, Remzi; Yavuz, Osman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2019-09-20Zâriyât Sûresi tefsiriKiraz, Celil; Hanif, Abdul Rahman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2021-03-26Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında müşkilü’l-Kur’ânKiraz, Celil; Krasniqi, Valmire Batatina; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0001-8216-169X