Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-03-11Abbâsî sarayında bir oportünist şair: Ebû Dülâme (ö.161)Şahin, Şener; Cantürü, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-5159-6073
2018-12-28Ali Ahmed Bâkesîr ve romancılığıYalar, Mehmet; Demir, Ethem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2019-07-26Arap belâgatında hasr üslûbu ve Kur’an meâllerinin hasr üslûbu açısından değerlendirilmesiYalar, Mehmet; Arpaçukuru, Osman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2007-10-17Arap dilinde Ta'rîb olgusu açısından Garîbu'l-Kur'ânAyyıldız, Erol; Acar, Ömer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2021-06-25Bedruddîn b. Mâlik ve belâgat ilmindeki yeriTaşdelen, Hasan; Özalp, Mehmet Sıdık; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-4260-6989
2019-12-16Cemâl El-Gîtânî ve Ez-Zeynî Berakât romanının tahliliTaşdelen, Hasan; Güneş, Hatice; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2019-01-02Et-tırâz adlı eseri ışığında Yahyâ B. Hamza el-ʽalevî’de beyân ilmiGünday, Hüseyin; Nişli, Mehmet Can; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2020-12-18Günümüz Siirt ArapçasıGüler, İsmail; Akay, Sedat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0003-2210-7696
2020-01-02Mahmûd Teymûr’un selvâ fî mehebbi’r-rîh adlı romanı üzerine bir incelemeGünday, Hüseyin; Şengül, Fatmanur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2020-06-08Necîb Mahfûz'un Melhametu'l-Harâfîş romanının şekil ve muhteva açısından tahliliTaşdelen, Hasan; Aslan, Ramazan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
2021-09-24Necîb Mahfûz’un Bidâye ve Nihâye adlı romanı üzerine bir incelemeGünday, Hüseyin; Ovalı, Ayten; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0003-2033-844X
2019-09-17Şehîrlizâde İbrahim B. Fazlullah es-Sivâsî'nin Hâşiyetü Şehîrlizâde 'alâ şerhi'r-risâleti'l-vaz'iyye adlı eserinin değerlendirme ve tahkikiGüler, İsmail; Zamanov, Nijat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.