Browsing by Author Avcı, Berrin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-11-14Blastosist kalitesinin değerlendirmesinde kantitatif yaklaşımın klinik gebelik başarısına etkisiAta, Barış; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı/Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi.; Avcı, Berrin; Kasapoğlu, Işıl; Kuşpınar, Göktan; Sarıbal, Seda; Uncu, Gürkan
2009-07Comparative evaluation of apoptotic activity in photoreceptor cells after intravitreal injection of bevacizumab and pegaptanib sodium in rabbitsİnan, Ümit Übeyt; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Avcı, Berrin; Avcı, Remzi; Kaderli, Berkant; ABE-6685-2020; 6603017388; 7004838001; 6507602756
2018-07-18Doksorubisin ile indüklenmiş ovaryan toksisitede visnaginin koruyucu etkisiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Özbay, Aysun; Avcı, Berrin
2018-01-25Düşük over rezervli hastalarda gnrh antagonist/letrozol stimülasyon protokolünün kullanılmasının intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu siklus sonuçlarına etkisiTürk, Pınar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Kasapoğlu, Işıl; Çakır, Cihan; Şen, Esra; Avcı, Berrin; Uncu, Gürkan
2010-04Effect of repeatedly given CDP-choline on cardiovascular and tissue injury in spinal shock conditions: Investigation of the acute phaseUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Temel Bilimler Bölümü.; 0000-0002-5600-8162; Coşkun, Cenk Nuri; Avcı, Berrin; Ocak, Nihal; Yalçın, Murat; Dirican, Melahat; Savcı, Vahide; ABE-6685-2020; AAG-6956-2021; 23667159700; 6603017388; 23989248600; 57192959734; 6601919847; 6603687024
2006-09-20Farklı fiksasyon protokolleri ile sperm kromatin kondansasyon anomalisinin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Avcı, Berrin
2016-08-05Farklı nüklear matürasyon aşamalarında oosit, kumulus hücreleri ve follikül sıvısında eksprese edilen matürasyon faktörlerinin rolüAvcı, Berrin; Kuşpınar, Göktan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2018-07-06Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sikluslarında embriyo transferinin abdominal ultrasonografi kılavuzluğunda veya ultrasonografi kullanılmadan yapılmasının klinik sonuçlarının değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı.; Kasapoğlu, Işıl; Şen, Furkan; Şen, Esra; Avcı, Berrin; Uncu, Gürkan
2017-11-17İnsan sperm hücrelerinin küçük volümler içinde bakır gridler üzerinde vitrifikasyonuAvcı, Berrin; Sarıbal, Seda; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2021-07-13Kısa abstinens süresiyle ardışık ejakülasyonun sperm kromatin bütünlüğü ve antioksidan aktiviteye etkisiAvcı, Berrin; Işıklar, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-3922-2009
2020-07-09Luteal fazda vajinal laktobasil desteğinin IVF/ICSI sikluslarında taze embriyo transferi uygulanan hastalarda implantasyon oranlarına etkisiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9277-7735; 0000-0002-1953-2475; 0000-0002-0338-8368; 0000-0001-8135-5468; 0000-0001-7660-8344; Aslan, Kiper; Kasapoğlu, Işıl; Kuşpınar, Göktan; Avcı, Berrin; Uncu, Gürkan
2004-11-10Mikrodalga ışınımı yardımıyla myelinli liflerin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Avcı, Berrin; Kahveci, Zeynep; Sırmalı, Şahin A.
2017-11-17Nedeni açıklanamayan infertilite olgularında sperm dna bütünlüğünün fertilizasyon başarısı ve erken embriyoner gelişime etkisiAvcı, Berrin; Tezcan, Elçin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2020-04-14Nedeni açıklanamayan infertilite olgularında sperm dna bütünlüğünün fertilizasyon başarısı ve erken embriyoner gelişime etkisiBursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Tezcan, Elçin; Kasapoğlu, Işıl; Uncu, Gürkan; Avcı, Berrin
2003-05-13Normal ve dejenere myelinin ışık ve elektron mikroskobik incelenmesinde mikrodalga ışınımının kullanımıKahveci, Zeynep; Avcı, Berrin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2004-10Pars plana vitrectomy and removal of the internal limiting membrane in the treatment of chronic macular oedemaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Avcı, Remzi; Kaderli, Berkant; Avcı, Berrin; Şimşek, Şaban A.; Baykara, Mehmet; Kahveci, Zeynep; Gelişken, Öner; Yücel, Ahmet Ali; ABE-6685-2020; 7004838001; 6507602756; 6603017388; 35557651300; 6602526353; 7005217049; 23093006700; 6603395784
2007-04Preclinical safety evaluation of intravitreal injection of full-length humanized vascular endothelial growth factor antibody in rabbit eyesKuşbeci, Tuncay; İnan, Ümit Ubeyt; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Avcı, Berrin; Kaderli, Berkant; Avcı, Remzi; Temel, Şehime; ABE-6685-2020; AAG-8385-2021; 6603017388; 6507602756; 7004838001; 6507885442
2019-11-25Sıçan in vivo düşük over rezervi modelinde androjen tedavisinin ovaryan folliküllerin gelişimine etkisiAvcı, Berrin; Çakır, Cihan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2019-12-30Sıçan ovaryum dokusunda doksorubisin ile indüklenmiş folliküler apoptotik aktivasyonda dialil disülfit’in koruyucu etkisiÖnal, Aysun; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.; Şen, Esra; Saygı, Seda Sarıbal; Akbaş, Ayşe; Avcı, Berrin; Kahveci, Zeynep
2017-08-08Sıçan ovaryum dokusunda doksorubisin ile indüklenmiş folliküler apoptotik aktivasyonda visnaginin koruyucu etkisiAvcı, Berrin; Özbay, Aysun; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.