Browsing by Author Alper, Yusuf

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
198841. Genel Kurul'da Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi Bölümü ve Endüstri İlişkiler Bölümü.; Alper, Yusuf
1986Bursa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Monoğrafik bir çalışmaUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Alper, Yusuf
1983Çok uluslu şirketler ve kooperatifler (II)Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Alper, Yusuf
1983"Çokuluslu şirketler ve uluslararası kooperatifçilik hareketi": Finansal ve idari zorunluluklarUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Alper, Yusuf
2007-03-08Gelirin yeniden dağılımında bir araç olarak sosyal güvenlikAlper, Yusuf; Arabacı, Rabihan Yüksel; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1999Genel sağlık sigortası (Türkiye'de uygulanabilirliği)Alper, Yusuf; Özçatal, E. Özlem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2013Genel sağlık sigortasının özel sağlık hizmeti sunucularına ve hasta memnuniyetine olan etkileriAlper, Yusuf; Özmen, Sümeyye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1997İstihdam politikalarının oluşturulmasında İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun etkinliği 'Küreselleşme sürecinde istihdam kurumları'Alper, Yusuf; Fırat, Zerrin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
2006İş sağlığı ve güvenliği (İSG)'nin sağlanmasında işyeri İSG kurullarının etkinliğiAlper, Yusuf; Demir, Günnur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
1991İşçi sağlığı işgüvenliği ile ilgili problemlere genel bir bakışUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.; Alper, Yusuf
1999İşin yeniden örgütlenme sürecinde esneklikAlper, Yusuf; Çolak, Aytül; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
1999İşyeri hekimliğiAlper, Yusuf; Yılmaz, Haydar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2015-08-04Kadınlara yönelik sosyal politikaların kadın işgücü ve katılımına etkisi: Bursa'da dul ve yetim aylığı alanlar üzerine bir uygulamaAlper, Yusuf; Sümer, Gözde; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
2021-11-11Kendi adına bağımsız çalışan Suriyelilerin ekonomik entegrasyonu: Bursa örneğiAlper, Yusuf; Saçkesen, Feyza; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.; 0000-0003-0264-2456
2023-04-14Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanma etkinliği: Bursa örneğiAlper, Yusuf; Paldemir, Melek; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.; 0000-0002-0373-3379
2012-05-22Norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da kamu görevlilerinin (4/1-c) sosyal güvenliğiAlper, Yusuf; Mestan, Münüse; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2009-12-17Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri yönetimiAlper, Yusuf; Smagulova, Lyazat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
1995Piyasa mekanizmasına sahip ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin organizasyonu (Avrupa Birliği örneği)Alper, Yusuf; Möminov, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1986Sosyal güvenliğin iktisadi tesirleri: Genel bir bakışUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Alper, Yusuf
1985Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirleriAlper, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.