Browsing by Author Abacı, Nurcan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
19941812 tarihli Şer'iyye siciline göre 19. yüzyılın başında Tokat şehrinin sosyo-ekonomik durumuOğuzoğlu, Yusuf; Abacı, Nurcan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
2015-04-131878-1914 yıllarında Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen ikinci kuşak göçmen kadınların kültürleşme süreci (Bursa vilayeti İnegöl kazası örneği)Abacı, Nurcan; Zafer, Ayşenur Bilge; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
2012-06-19Amerikan Board kayıtlarına göre Protestan misyonerlerin Bursa ve çevresindeki faaliyetleri (1833-1883)Abacı, Nurcan; Önal, Muhsin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
2011-10-25Antik Roma'da aile kurumuAbacı, Nurcan; Kocakuşak, Fulya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı.
2018-08-02Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde renklerAbacı, Nurcan; Tekin, Behiç Efe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
2011III. Selim Dönemi ıslahat hareketlerinin Gemlik Tersanesi'ne yansımalarıAbacı, Nurcan; Sünerin, Evren; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
2018-03-29Kazasker atama ruznâmçelerinden Anadolu Kazaskerliği 7 numaralı Defterin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1099-1101-m.1688-1690)Abacı, Nurcan; Özçelik, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
2006Mecelle'den günümüze Borçlar Hukuku'nun tarihsel gelişimi ve değişimiAbacı, Nurcan; Kesiriklioğlu, Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
2002-12-01Osmanlı Dönemi bilirkişilik uygulamaları üzerine bir araştırmaUludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.; Abacı, Nurcan
2004Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayanlık Kurumu ve Bursa Ayanları: 1750-1800Abacı, Nurcan; Tekdemir, Volkan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Bölümü.
2020-03-13Reform edebiyatının öncülerinden Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Nushatü's-Selâtin isimli eseri üzerine eleştirel bir incelemeAbacı, Nurcan; Kılıç, K. Ferda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
2012-02-22Seyl-i huruşan karşısında devlet-i aliye XIX. yüzyıl Bursasında nüfus ve ekonomi: Kliometrik bir analizAbacı, Nurcan; Gürsakal, Gürsu Galip; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ-Yakınçağ Bilim Dalı.
2015-08-18Zihniyet dünyasının yansıması olarak falnâmeler: Kefeli Hüseyin'in Râznâme adlı eseriAbacı, Nurcan; Çakı, Aylin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.