Browsing by Author İrdesel, Jale

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2005-02Awareness of osteoporotic patientsKutsal, Yeşim Gökçe; Atalay, Ayçe; Arslan, Şule; Başaran, Aynur; Karadavut, Kıymet İkbal; Cantürk, Ferhan; Cindaş, Abdullah; Eryavuz, Merih; Kirazlı, Yeşim; Sindel, Dilşad; Şenel, Kazım; Yıldırım, Kadir; Güler-Uysal, Füsun; Atalay, Ayçe; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; İrdesel, Jale
2011-03A candidate indentification questionnaire for patients with postmenopausal osteoporosis switched from treatment with a dialy or weekly bishposphonate to once-monthly ibandronate-boncure: Results of Turkish sub-studyEskiyurt, Nurten; Şendur, Ömer Faruk; Yalçın, Peyman; Öncel, Sema; Sarıdoğan, M.; Sarpel, Tunay; Tosun, Mehmet Serkan; Kutsal, Yeşim Gökce; Şenel, Kazım; Gürsoy, Savaş; Cantürk, Ferhan; Demir, Hüseyin; Özdener, Fatih; Öncel, Hakan; Serpici, Vesile; Uğurlu, Hatice; Kirazlı, Yeşim; Ardıç, Füsun; Bütün, Bülent; Akyüz, Gülseren; Cerrahoğlu, Lale; Uludağ Üniversitesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı.; İrdesel, Jale
2011-05-07A candidate-identification questionnaire for patients with postmenopausal osteoporosis switched from treatment with a daily or weekly bisphosphonate to once-monthly ibandronateKutsal, Y. G.; Eskiyurt, Nurten; Sepici, V.; Ugurlu, Hilal; Kirazli, Y.; Ardıç, Füsun; Korsic, Marta; Vlak, Tonko; Grlickov, M.; Temelkova, S. Markovik; Lazarov, M.; Pilipovic, N.; Popovic, Velena; Dimic, A.; Kovacev, B.; Ruci, D.; Tafaj, Argjend; Selimoviç, E. Elma Küçükaliç; Avdic, Dzenana; Seleskovic, H.; Pejicic, S. Popovic; Bütün, Bulent; Akyüz, G.; Cerrahoğlu, Lale; Şendur, Ömer Faruk; Yalçın, Peyman; Öncel, Sema; Sarıdoğan, M.; Sarpel, Tunay; Tosun, Mehmet Serkan; Şenel, Kazım; Gürsoy, Sezin İba; Cantürk, Ferhan; Demir, Halit Batuhan; Miškić, Blaženka; Krpan, Dalibor; Skreb, Franjo; Grazio, Simeon; Orlic, Zeljka Crncevic; Özdener, Fatih; Öncel, H.; Uludağ Üniversitesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı.; İrdesel, Jale
2011-02Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların özellikleri: Çok merkezli tanımlayıcı araştırmaDoğan, Asuman; Ceceli, Esma; Okumuş, Müyesser; Gökkaya, N. Kutay Ordu; Kutsal, Yeşim Gökçe; Borman, Pınar; Öztop, Pınar; Altındağ, Özlem; Aydeniz, Ali; Beyazova, Mehmet; Eskiyurt, Nurten; Eyigor, Sibel; Hizmetli, Sami; Karapolat, Hale; Madenci, Ercan; Nacir, Bans; Ortancil, Özgur; Turhan, Nur; Yağcı, İlker; Yazgan, Pelin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik Tedavi & Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; İrdesel, Jale; 56631533300
2008İnme sonrası erken dönem hastalarda fonksiyonel elektriksel stimülasyonun omuz ağrısı, subluksayonu ve omuz fonksiyonlarına etkisiİrdesel, Jale; Yıldırım, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2018İnmeli hastalarda santral nöropatik ağrı değerlendirilmesi ve yaşam kalitesi ile ilişkisiİrdesel, Jale; Ertem, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2006İnvolusyonel osteoporoz hastalarında kemik mineral yoğunluğu ve risk faktörlerinin vertebra kırığı ile ilişkisinin değerlendirilmesiİrdesel, Jale; Aslan, Mahmut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2021-04-10Kas iskelet sistemi ağrısı ile başvuran hastalarda nöropatik ağrı sıklığıBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; 0000-0003-2142-2264; 0000-0002-1456-9121; Ertem, Uğur; İrdesel, Jale
1989Lateral epikondilitin ultrason ile tedavisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; Yurtkuran, Merih; İrdesel, Jale; Kahraman, Zeliha
2004Meme kanseri sonrası gelişen üst ekstremite lenfödeminin tedavisinde intermittant pnömatik kompresyon, bası giysisi ve egzersiz uygulamarının etkinliğinin karşılaştırılmasıİrdesel, Jale; Güngör, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2016Meme kanserli hastalarda uygulanan tedavi yöntemlerinin uzun dönemde omuz ve üst ekstremite morbiditesi, lenfödem ve yaşam kalitesi üzerine etkileriİrdesel, Jale; Aslan, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2011Omuz subakromiyal sıkışma sendromu bulunan hastalarda gözetim altında egzersiz programı ile ev egzersiz programının etkinliğinin karşılaştırılmasıİrdesel, Jale; Cansever, Şakir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2012Postmenopozal osteoporozlu hastalarda denge-koordinasyon, kuvvetlendirme ve aerobik egzersizlerin düşmeye etkisiİrdesel, Jale; Dizdar, Meltem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2021-03-17Postmenopozal osteoporozlu hastalarda patolojik kırık oluşumu öngörülebilir mi?Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; 0000-0003-2142-2264; 0000-0002-1456-9121; Ertem, Uğur; İrdesel, Jale
2007-02Rehabilitation outcome after traumatic brain injuryUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; İrdesel, Jale; Aydıner, Saadet B.; Akgöz, Semra; 56631533300; 22933424100; 14061863400
2021-08-19Semptomatik kalça ağrısının nadir görülen bir nedeni: Sinoviyal pit: Olgu bazlı derlemeBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; 0000-0003-2142-2264; 0000-0002-1456-9121; Ertem, Uğur; İrdesel, Jale
2004-11Shoulder function after accessory nerve-sparing neck dissectionsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.; Erişen, Levent; Başel, Bekir; İrdesel, Jale; Zarifoğlu, Mehmet; Coşkun, Hakan; Basut, Oğuz; Tezel, İlker; Hızalan, İbrahim; Onart, Selçuk; C-3960-2015
2003Travmatik beyin yaralanmalı hastalarda komplikasyonlar, komplikasyonların fonksiyonel durumla ilişkisi ve rehabilitasyon sonuçlarına etki eden faktörlerİrdesel, Jale; Aydıner, Saadet Birgül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2009-10Yaşlılara özgü sorunlar: Üriner i̇nkontinans, ağri, i̇mmobilizasyonAkkoç, Yeşim; Şenel, Kazım; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.; İrdesel, Jale; 56631533300