Browsing by Author Özyurt, Gürayten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1975% 50 ve % 70 oksijen yüzdeleri uygulanan tek akciğer anestezilerinde kan gazları bulgularıBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten
1994Acute organophosphate poisoning--Tc-99m HMPAO SPECT imaging of the brain - A report of two cases.Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Günes, İlknur; Yılmazlar, Aysun; Sarıkaya, İsmet; Özyurt, Gürayten
1991Açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentanil-02 ile birlikte kullanılan pankuronyum ve vekuronyum'un kardiyovasküler etkilerinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Yanık, İsmet; Korfalı, Gülsen; Özyurt, Gürayten
1976Ameliyathanede anestezi ölümleriBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten
1984Anestezi sonrası ayılma değerlendirmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Korfalı, Gülsen; Özyurt, Gürayten
1980Anestezi sırasında ortaya çıkan tireotoksik kriz ve tedavisiBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Özyurt, Gürayten; Özcan, Berin; Ömür, Nedret
1997Brain involvement in organophosphate poisoningUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı.; Yılmazlar, Aysun; Özyurt, Gürayten
2002-05-10The decline in serum choline concentration in humans during and after surgery is associated with the elevation of cortisol, adrenocorticotropic hormone, prolactin and beta-endorphin concentrationsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; İlçol, Yeşim Özarda; Özyurt, Gürayten; Kılıçturgay, Sadık; Uncu, Gülgün; Ulus, İsmail Hakkı; AAL-8873-2021; D-5340-2015; 15825404200; 6603035486; 15825327700; 6603716169; 7004271086
1984Değişik kimyasal etkenli solunum distresi olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten; Korfalı, Gülsen; Şahin, Şükran; Sezer, Selma
1988Erişkinde outpatient herniorafiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Zorluoğlu, Abdullah; Bozgül, Mustafa; Özyurt, Gürayten; Kızıl, Ayhan
1985Flunitrazepam + ketamin kombinasyonu ile sodyum tiopental N20/02 kombinasyonunun «post anaesthetic recovery» yönünden karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Korfalı, Gülsen; Özyurt, Gürayten
1983Flunitrazepam indüksiyonunda solunum volümü ve kan gazları değişiklikleriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten; Şahin, Şükran; Berki, Metin
1985Fraksiyone dolantin'in balans anestezi ekonomisi ile ilişkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten; Kan, İsmet; Sezer, Selma
1975Haloperidol ve dehidrobenzperidol'ün antiaritmik etkilerine ait bir araştırmaBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten
1983Halotan anestezisinde okuler interlimbik uzaklığın ölçülmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten; Korfalı, Gülsen; Kan, İsmet
1980Ketamin ve pentobarbital'in sıçan böbrek üstü bezlerinde tirozin hidroksilaz aktivitesine etkileriBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Özyurt, Gürayten
2009-02-09Krikoide basınç nasıl öğretilmeli?Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Bilgin, Hülya; Özyurt, Gürayten; Aksu, Hale; Kalyoncu, Ayhan; Ocakoğlu, Gökhan
1983Morfinin sünnet analjezisinde yeriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten; Şahin, Şükran; Sezer, Selma
2014-12-22Opere edilecek olgularda bitkisel ürün kullanımının değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Bayraktar, Selcan; Yavaşcaoğlu, Belgin; Özyurt, Gürayten
1983Oral premedikasyon olarak verilen Flunitrazepam'ın sedasyon ve amnezik etkisinin yaşla ilgisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Özyurt, Gürayten; Korfalı, Gülsen; Özgün, Deniz