Browsing by Author Özkocaman, Vildan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 89  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-11-28Agresif B hücreli hodgkin dışı ve hodgkin lenfomada ilk basamak tedavi yanıtının FDG-PET/BT ile değerlendirilmesinde rezidüel SUVmaxAcar, Celal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Özkocaman, Vildan; Akpınar, Ali Tayyar; Özkalemkaş, Fahir
2009-07Akut lenfoblastik lösemili bir olguda gelişen nöroaspergillozun başarılı tedavisi: Cerrahi, sistemik antifungal tedavi ve intrakaviter tedavinin rolleriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-4803-8206; 0000-0002-3425-0740; Özçelik, Tülay; Özkalemkaş, Fahir; Kocaeli, Hasan; Altundal, Yıldız; Ener, Beyza; Ali, Rıdvan; Özkocaman, Vildan; Hakyemez, Bahattin; Tunalı, Ahmet Semih; AAG-8523-2021; X-3647-2018; AAI-2318-2021; AAH-1854-2021; AAG-8495-2021; 7005424333; 6601912387; 6603500567; 15080726300; 15053025300; 7201813027; 6603145040; 6602527239; 6602797853
2004-11-19Akut lösemilerde minimal residüel hastalığın akım sitometrisi yöntemiyle araştırılması ve relaps ile korelasyonuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.; Ozan, Ülkü; Özkalemkaş, Fahir; Ali, Rıdvan; Budak, Ferah; Göral, Güher; Özkocaman, Vildan; Özçelik, Tülay; Tunalı, Ahmet
2003-06-30Akut lösemili hastalarda anjiogenezisin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Özçelik, Tülay; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir; Özkocaman, Vildan; Ozan, Ülkü; Öztürk, Hülya; Tunalı, Ahmet
2004-11-19Akut lösemili hastalarda kantitatif in situ hibridizasyon yapılarak akım sitometri ile telomer uzunluğu ölçümü ve prognozla ilişkisiDemirel, Gülderen Yanıkkaya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.; Özkocaman, Vildan; Özkalemkaş, Fahir; Budak, Ferah; Ali, Rıdvan; Oral, H.Barbaros; Özçelik, Tülay; Ozan, Ülkü; Tunalı, Ahmet
2002Akut lösemili hastalarda kantitatif in situ hibridizasyon yapılarak flow cytometry ile telomer uzunluğu ölçümü ve prognozla ilişkisiÖzkalemkaş, Fahir; Özkocaman, Vildan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.
2023-01-11Akut lösemili kandidemi olgularının klinik özelliklerinin rektospektif analizi: Tek merkezli 8 yıllık deneyimDemirayak, Dilay; Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-9710-134X; 0000-0002-4803-8206; 0000-0003-0014-7398; Özkalemkaş, Fahir; Ener, Beyza; Özkocaman, Vildan
2010-04-30Akut miyeloid lösemi remisyon indüksiyon kemoterapisinde farklı antrasiklinlerin rolüUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Yorulmaz, Hakan; Özkalemkaş, Fahir; Özçelik, Tülay; Özkocaman, Vildan; Acar, Celal; Veyseloğlu, Latif; Pekgöz, Murat; Cangür, Şengül; Ali, Rıdvan; Tunalı, Ahmet
2020Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli yapılan hematolojik maligniteli olgularda CMV reaktivasyonunun retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Erdem, Muhammet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu yapılan hematolojik maligniteli hastalarda kronik kutanöz graft-versus-host hastalığı gelişenlerin retrospektif incelenmesiÖzkocaman, Vildan; İpek, Fatma Doğan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Allojeneik kemik iliği nakil hastalarında post-transplant dönemde hemorajik sistit vakalarının dağılımı ve tedavi şeklinin retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Anaç, İsmail; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Allojeneik kemik iliği nakli yapılan hematolojik maligniteli hastalarda nakil sonrası erken dönemde siklosporin düzeyleri ile akut graft versus host hastalığı ilişkisinin retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Saydam, Neslihan Hazel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Allojenik kemik iliği nakli yapılan hematolojik maligniteli hastalarda, nakil sonrası erken dönemde gelişen febril nötropeni ataklarının klinik ve mikrobiyolojik olarak retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Pala, Fatma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2005-11-01The bone marrow aspirate and biopsy in the diagnosis of unsuspected nonhematologic malignancy: A clinical study of 19 casesUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9732-5340; Özkalemkaş, Fahir; Ali, Rıdvan; Özkocaman, Vildan; Özçelik, Tulay; Ozan, Ülkü; Tunali, Ahmet; AAG-8495-2021; AAH-1854-2021; AAJ-1027-2021
2007-08Bortezomib and extramedullary disease in multiple myeloma: The shine and dark side of the moonUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı.; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir; Özkan, Atilla; Özkocaman, Vildan; Özçelik, Tülay; Ozan, Ülkü; AAG-8495-2021; AAH-1854-2021; 7201813027; 6601912387; 9250698600; 6603145040; 7005424333; 6507254632; 8843050600; 6602797853
2016Bortezomib ve lenalidomid tedavilerini alan multipl miyelom olgularının retrospektif incelenmesiÖzkocaman, Vildan; Aksu, Çiğdem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015-03Brentuximab vedotin for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: Experience in TurkeySalihoğlu, Ayşe; Elverdi, Tuğrul; Karadoğan, İhsan; Paydaş, Semra; Özdemir, Evren; Erdem, Gökhan; Karadurmuş, Nuri; Akyol, Gülşah; Kaynar, L.; Yeğin, Zeynep Arzu; Şucak, Gülsan Türköz; Topçuoğlu, Pervin; Özcan, Muhit; Birtaş, Elif; Göker, Hakan; Başlar, Zafer; Ferhanoğlu, Burhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Özkocaman, Vildan; AAH-1854-2021; 6603145040
2004-09Comparison of genetic changes between interphase and metapbase nuclei in monitoring CML and APL treatment using DC-FISH techniqueUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; 0000-0002-2382-290X; Yakut, Tahsin; Ali, Rıdvan; Egeli, Ünal; Özkalemkaş, Fahir; Ercan, İlker; Özçelik, Tülay; Özkocaman, Vildan; Yiğit, Barboros; Tunalı, Ahmet; AAH-1854-2021; AAG-8495-2021; 6602802424; 7201813027; 55665145000; 6601912387; 6603789069; 7005424333; 6603145040; 8412409600; 6602797853
2022-11-30Erişkinde nadir hastalıklardan langerhans hücreli histiyositoz: 22 yıllık tek merkez deneyimiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; 0000-0001-5419-3221; 0000-0003-0014-7398; 0000-0002-5129-2977; 0000-0003-3970-2344; 0000-0001-7602-6926; 0000-0001-9623-8096; 0000-0003-4168-2821; 0000-0001-6486-3399; 0000-0001-9710-134X; Ersal, Tuba; Özkocaman, Vildan; Yalçın, Cumali; Orhan, Bedrettin; Candar, Ömer; Çubukçu, Sinem; Koca, Tuba Güllü; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir
2013Esansiyel trombositemi tanısıyla izlenen olgularda jak2 gen mutasyonu, komplikasyonlar ve tedavi ilişkisinin değerlendirimiÖzkocaman, Vildan; Irmak, Gönül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.