Browsing by Author Özdilek, Zehra

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-09-27Alan uzmanlarının STEAM eğitimi ile ilgili görüşleriÖzdilek, Zehra; Kahya, Volkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2001-04-01Altı yaş grubu çocukların problem çözme stratejileri ve bunlarla ilgili öğretmen ve müfettiş algılarıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.; Altun, Murat; Dönmez, Nagihan; İnan, Hafize; Taner, Meral; Özdilek, Zehra
2018-12-27Argümantasyon temelli kimya deney tasarımlarının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki anlayışlarına etkisiÖzdilek, Zehra; Uğurlu, Kübra Seyis; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2019-03-01Argümantasyon yönteminin öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusunda kavramsal değişimlerine etkisiÖzdilek, Zehra; Akman, Saniye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2015-04-15Assessing and enhancing pre-service science teachers' self-efficacy to teach science through argumentation: Challenges and possible solutionsAydeniz, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Fen Bilimleri Anabilim Dalı.; Özdilek, Zehra; AAH-1616-2021; 26656970800
2022-06-24Assure öğretim tasarımı modeline dayalı çevre derslerinin ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisiÖzdilek, Zehra; Çatar, Buket; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-5794-8084
2020-10-02Bilimsel senaryoların fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon yöntemi hakkındaki öz yeterlik inançlarına etkisiÖzdilek, Zehra; Uğur, Betül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2009-01The effect of applying elements of instructional design on teaching material for the subject of classification of matterUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.; Özdilek, Zehra; Özkan, Muhlis; AAH-1616-2021; 26656970800; 7103273174
2010The effect of pre-service science teachers' prior experiences on their interests about chemistry experimentsUzunboylu, H.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü.; Özdilek, Zehra; Çalış, Sevgül; AAG-8567-2021; AAH-1616-2021; 26656970800; 36543603600
2018The effects of model supported cooperative and individual learning methods on prospective science teachers’ understanding of solutionsOkumuş, Seda; Doymuş, Kemal; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü.; Özdilek, Zehra; AAH-1616-2021; 26656970800
2018-11-11Enabling pre-service chemistry teachers' development of Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) through case-based lesson planningRobeck, Edward C.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; 0000-0002-0441-1048; Özdilek, Zehra
2002Etkin ve eğlenceli kimya aktivitelerinin sınıf öğretmeni adaylarının kimya dersine karşı olan tutum ve başarısına etkisinin incelenmesiErgül, Remziye; Özdilek, Zehra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2019-09-27Fen bilgisi öğretmen adaylarının örnek olay geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesiÖzdilek, Zehra; Çoruh, Burcu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2022-09-23Fen bilimleri dersinde öğrencilerin öğrenmekte güçlük çektiği bir konunun öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi ve yeniden düzenlenmesiÖzdilek, Zehra; Akdemir, Yaren; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-9111-6628
2021-02-19Hizmet içi uygulamalı STEM eğitimlerinin fen bilimleri öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına etkisiÖzdilek, Zehra; Kurtulan, Gülcan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2015Improving a sample lesson plan for secondary science courses within the STEM educationUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü.; Ceylan, Sevil; Özdilek, Zehra; EPE-9185-2022; AAH-1616-2021
2006-11-24İlköğretim Fen Bilgisi dersindeki maddenin iç yapısına yolculuk ünitesinin yeniden düzenlenmesi ve öğretim tasarımıÖzkan, Muhlis; Özdilek, Zehra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2014Learners' views about using case study teaching method in an undergraduate level analytical chemistry courseUludağ Üniversitesi.; Özdilek, Zehra; AAH-1616-2021; 26656970800
2009Operational priorities of instructional designers analyzed within the steps of the Addie instructional design modelRobeck, Edward; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı.; Özdilek, Zehra; AAH-1616-2021; 26656970800
2014-08-28Ortaokul fen bilimleri dersindeki asitler ve bazlar konusunda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) yaklaşımı ile öğretim tasarımı hazırlanmasına yönelik bir çalışmaÖzdilek, Zehra; Ceylan, Sevil; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.