Browsing by Author Özdal, Barış

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
201419. yüzyıldan günümüze Almanya-Ermenistan ilişkileri ve bu ilişkilerin Türk dış politikasındaki etkileriÖzdal, Barış; Birkan, Fuat Ozan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2011Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında dış yardımların rolü ve etkisiÖzdal, Barış; Keklik, Serap; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2017-07-07Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun siber güvenlik stratejilerinin karşılaştırmalı analiziÖzdal, Barış; Darıcılı, Ali Burak; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2004Avrupa güvenlik ve savunma politikası ve TürkiyeGenç, Mehmet; Özdal, Barış; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2019-09-16Başkan Obama Dönemi’nde ABD’nin Avrasya Bölgesi’ne yönelik politikalarının analiziÖzdal, Barış; Seçkin, Fatih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2018-03-05Büyük Arnavutluk İdeası'nın Kosova'nın bağımsızlık sürecine etkisi (1981-2008)Özdal, Barış; Arpalıer, Seçkin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2016-08-15Devrimden günümüze İran'ın rejim paradigması ve dış politika yönelimiÖzdal, Barış; Sarı, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.
2020Bir diplomat olarak Cengiz AytmatovÖzdal, Barış; Keleş, Elif Ezgi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2019-09-16Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ulusal güvenliğe etkisinin karşılaştırmalı analiziÖzdal, Barış; Yıldırım, Hüseyin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı
2021-03-04Ekonomik güvenliğin dış politika oluşumu üzerindeki etkileri: BRICS’e üye devletler analizi (2001-2018)Özdal, Barış; Turgutoğlu, Kenan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.; 0000-0002-5267-466X
2021-08-06Erken dönem İslam uygarlığında diplomasinin gelişiminin analiziÖzdal, Barış; Doygun, Aydın; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
2014-01-22Pre-Westphalian ve Westphalian dönemden Post- Westphalian döneme geçerken diplomasinin değişen rolünün analiziÖzdal, Barış; Jane, Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2020-01-10Rusya Federasyonu'nun trans-Kafkasya politikasının analizi: Süreklilik mi dönüşüm mü?Özdal, Barış; Jane, Murat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
2015Siber caydırıcılık kavramının nükleer caydırıcılık olgusu ile karşılaştırmalı analiziÖzdal, Barış; Ermiş, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2013-01-31Siber uzay güvenliği: Ulusal güvenlik ve uluslararası güvenliğe etkileriÖzdal, Barış; Yener, Zafer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2019-09-16Soğuk Savaş sonrası Avrupa'da göç krizi ve yabancı düşmanlığıÖzdal, Barış; Öndeş, Hatice Geçer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2018-06-13Soğuk savaş sonrası dönemde Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinde göç olgusunun analiziÖzdal, Barış; Tutan, Esra Vardar; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2018-10-23Soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yumuşak güçÖzdal, Barış; Asgarova, Turkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2019-09-16Suriyeli Mülteci Krizi’nin Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikalarına etkilerinin analiziÖzdal, Barış; Alpay, Semih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
2015-10-02Sırbistan'ın ülkedeki etnik gruplara yönelik politikası: Sancak Bölgesindeki BoşnaklarÖzdal, Barış; Şen, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.