Browsing by Author Çepni, Salih

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-04-09Derinleştirme aşamasına yönelik geliştirilen kılavuzun öğrencilerin kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilmelerine etkisiNas, Sibel Er; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Çepni, Salih
2012-09The effectiveness of the conceptual change approach, explicit reflective approach, and course book by the ministry of education on the views of the nature of science and conceptual change in light unitÇil, Emine; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Çepni, Salih; ABF-5264-2020
2016-05-13Fen bilimleri öğretim programıyla (5-8) bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesiÇepni, Salih; Deveci, İsa; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2019-06-24Fen bilimleri öğretmenlerine yönelik geliştirilen nitelikli yaşam temelli açık uçlu soru hazırlama kursunun uygulanması ve değerlendirilmesiÇepni, Salih; Ar, Mehmet Emir; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2015-02-03Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının bazı sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesiÜrey, Mustafa; Kaymakçı, Selahattin; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Çepni, Salih
2014-09-29“Güneş Sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesinde zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline uygun hazırlanan öğrenme ortamlarının öğrenci başarısı üzerine etkisinin incelenmesiÇoruhlu, Tülay Şenel; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Çepni, Salih
2012-05Middle school science and items of high school entrance examination: Examining the Gap in TurkeyKara, Yılmaz; Çil, Emine; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; 0000-0003-2343-8796; Çepni, Salih; ABF-5264-2020; 16642100700
2020-12-14Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik hazırlanan fen deneyleri kılavuzunun değerlendirilmesi: “madde ve değişim” örneğiNas, Sibel Er; Çalık, Muammer; Yılmaz, Hilal Usta; Çoruhlu, Tülay Şenel; Akbulut, Hava İpek; Ergül, Cevriye; Dada, Şenay Delimehmet; Kıyrak, Zeynep; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; 0000-0003-2343-8796; Çepni, Salih
2019-12-02Özel eğitime gereksinim duyan bireylere yönelik bilgisayar destekli STEM eğitiminin etkileriÇepni, Salih; Tosun, İbrahim Enes; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2019-06-10PISA sınavlarının özelliklerinin fen bilimleri öğretmenlerinin hazırlamış oldukları sınav soruları ile karşılaştırılması: PISA kültürünü yaygınlaştırma model önerisiÇepni, Salih; Ünal, Merve; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2018-04-27Rehberli araştırma-sorgulama yaklaşımına uygun web destekli fen materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi: Z-kitap örneğiÇepni, Salih; Balım, Ali Günay; Ormancı, Ümmühan; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2020-06-12Stem eğitimi bağlamında öğretmenlerin el becerilerinin ölçümü ve değerlendirmesiÇepni, Salih; Özkan, Cem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2021-02-08STEM etkinliği geliştirme sürecinin fen bilimleri öğretmen adaylarının girişimcilik ve STEM öz-yeterlilikleri üzerine etkilerinin incelenmesiÇepni, Salih; Kendaloğlu, Elif; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2021-12-28Uzaktan eğitim ile uygulanan 5E modeline dayalı öğretimin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri üzerine etkisiÇepni, Salih; Sevinç, Serdar; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabili Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2019-01-24Üstün yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış sorgulama temelli fen bilgisi ders modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve etkililiğinin değerlendirilmesiÇepni, Salih; Ülger, Bestami Buğra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
2011-04-01Web tasarımlı bir fen ve teknoloji materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesiTaş, Erol; Çepni, Salih
2019-10-04Yöresel olarak kullanılan kavramların fen ile ilişkilerinin incelenmesi: Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri örneğiÇepni, Salih; Mutlu, Nilüfer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.