Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 75 to 91 of 91 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-08-20Maliki Mezhebi'nin aile ve borçlar hukukunda diğer mezheplerden farklı kaldığı meselelerAcar, Halil İbrahim; Billou, Mahamadou Zakou; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2003Maveraunnehir alimlerinden Merginan'i'nin Bidayetü'l-Mubtedi adlı eseri ile Mevsıli'nin el-Muhtar adlı eserinin mukayesesi (Kitabu't-Tahare'den Kitabu'l-Buyu'a kadar)Yavuz, Yunus Vehbi; Annamuhammedov, Gurbansahed; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2017-02-10Mehmed Emîn el-Üsküdârî'nin "Nadratü'l-Enzâr fî Şerhi'l-Menâr" adlı eserinin tahkîkiKaya, Ali; Türkmen, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2001Muhammed b. Velid Et-Turtuşi ve 'Siracü'l-Müluk' adlı eserindeki görüşleriYavuz, Yunus Vehbi; Kıral, Faruk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2007-03-23Muhammed Hamidullah'ın İslam kamu hukuku ile ilgili görüşleriKaya, Ali; Selgeçti, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2011-09-09Mızraklı ilmihal ile Arnavutça bir ilmihalin mukayesesiCici, Recep; Saliaj, Lubjana; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2005Namaz vakitleri ve namazların Cem'i (birleştirilmesi)Döndüren, Hamdi; Memiş, Osman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2004Ömer Nasuhi Bilmen'in "Büyük İslam İlmihali" adlı eseri, muhteva açısından analizi ve Kur'an ile karşılaştırılmasıYavuz, Yunus Vehbi; Kurtdede, Remzi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2017-08-11Rusya Federasyonu'nda İslam Hukuku alanında yapılan akademik çalışmalarKaya, Ali; Botashev, Alim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2014-04-02Sadru'ş-Şeri'a es-Sani'nin en-Nukaye adlı eserinin tahkikiKumaş, Mehmet Salih; Shakir, Najib Muhsin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2010-07-20Sigara hakkında iki yazma risâle: Abdülmelik el-İsâmî'nin "Risale Celile fî Şurbi'd-Duhân" ve Mustafa b. Ali el-Âmâsî'nin "Risâle fî Tahrîmi'd-Duhân" adlı risâleleriYavuz, Yunus Vehbi; Acar, Nurettin Muhtar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-07-02Sosyal medyaya dair fıkhî hükümlerKumaş, Mehmet Salih; Çalık, Nilüfer Sena; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-01-05Suriyeli alimlerin Suriye Savaşı hakkındakı fetvalarının İslam Hukuku açısından analiziKaya, Ali; Mansour, Ruaa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2010-07-20Şah Veliyyullah Dihlevî'nin Hüccetullahi'l-Bâliğa adlı eserindeki Hikmet-i Teşrî' anlayışıYavuz, Yunus Vehbi; Güler, Ümit; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-01-08Zekât şartı olarak temlikCici, Recep; Muradi, Habibullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2013-06-24Zekât, hac ve umre konularında Hanefî ve Şâfiîlerin farklı görüşleri ve dayandığı delillerKumaş, M. Salih; Aizatullov, Redif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-09-12Zeydiyye fıkhında talak ile ilgili hükümler ve Hanefi fıkhıyla mukayesesiGündüz, Eren; Avcı, Meryem Merve; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.