Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 91 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-07-03Ebussuûd Efendi'nin fetvâları ile Cerîde-i İlmiyye fetvâlarının mukayesesiKumaş, Mehmet Salih; Ercümen, Şeyma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-06-27Ebû Hanîfe'de Makâsıdü'ş-Şerîanın fıkha yansıması-Kitâbu'l-Büyû örneğiCici, Recep; Çalişir, Elif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2007-04-12Ebû Zekeriyya Yahya b. Ömer El-endelüsî (V. 289/901) ve Ahkâmu's-sûk adlı eseri (edisyon kritik)Yavuz, Yunus Vehbi; Khaldi, Smain; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2004Erdebîlî ve El-Envâr li A'mâli'l- Ebrâr adlı eseriDöndüren, Hamdi; Gurbanov, Anar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2016-07-15Faizsiz bankacılıkta güvene dayalı finans yöntemlerinin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla etkin şekilde kullanımıKumaş, Mehmet Salih; Abdullayev, Elman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2008Fetâvâ-yı Üskûbî ve Fetâvâ-yı Ahmediyye'ye göre İslâm Aile HukukuCici, Recep; Kaloshi, Rahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2008-10-20Bir finansman tekniği olarak Barter sistemi ve İslâm Hukukundaki yeriKaya, Ali; Koçdoğan, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2011-08-17Fıkhu'l-Keydânî, el-Mukaddime ve el-Vikâye'nin mukayesesi: Namaz örneğiKılavuz, A. Saim; Sahatmamedov, Abdylmejit; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
1999Hac'da karşılaşılan problemler ve çözüm yollarıDöndüren, Hamdi; Çetin, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2010-07-26Hanefi âlimlerine göre haber-i vâhidYavuz, Yunus Vehbi; Gönan, Yavuz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2011Hanefi mezhebinde ihtiyat kavramıKaya, Remzi; Pehlivan, Zuhal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2017-07-24Hanefi mezhebinde mezhep içi tercih ve usûlüCici, Recep; Uğur, Seyit Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2006Hanefi mezhebine göre uygulama açısından ibadet konularındaki içtihatlarYavuz, Yunus Vehbi; Özkan, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2015-09-30Hanefi usulcülerine göre nazmın delâletiKaya, Ali; Okur, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-09-14Hanefî ictihad usûlünde ıtlak ve takyidCici, Recep; Özakpınar, Fatma Betül; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-07-16Hanefî kaynaklara göre gâlibiyet ilkesinin fıkhî açıdan değerlendirilmesi ve fürû-i fıkıhtaki yeriKumaş, Mehmet Salih; Çavuşismail, Hilal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2010-07-26Hanefî mezhebinde mekruh kavramı, gelişimi ve tenzîhî-tahrîmî mekruh ayrımıYavuz, Yunus Vehbi; Çakmak, Selma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-06-28Hanefî ve Ca'ferî mezhepleriyle mukayeseli olarak Afgan Hukukunda evlilik akdiAcar, H. İbrahim; Hamid, Haji Mohammad; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2006Hz. Peygamber döneminde zekatın toplanmasında izlenen yolYavuz, Yunus Vehbi; Demirhan, Yahya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2004İlâhî dinlerde ibâdet (İslâm'da hac örneği ve diğer dinlerle mukayesesi)Döndüren, Hamdi; Derin, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.