Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 26 of 26 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
1999Candida albicans suşlarının proteinaz enzim aktivitelerinin araştırılması ve çeşitli olgu gruplarında proteinaz enzimine karşı serumda antikor aranmasıTöre, Okan; Akçağlar, Sevim; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1996Çeşitli klinik örneklerden Moraxella (Branhamella) catarrhalis izolasyonu ve beta laktamaz aktivitesinin saptanmasıHelvacı, Safiye; Şengül, Ferah; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2009Değişik kaynaklardan izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının virulans faktörleri, biyofilm formasyonu ve quorum sensing yönünden değerlendirilmesiGedikoğlu, Suna; Düzgün, Deniz; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1999Direkt mikroskopi ile etken saptanamayan tüberküloz menenjit olgularında, PCR yöntemi ile beyin omurilik sıvısında mycobacterium tuberculosis araştırılmasıGedikoğlu, Suna; Aydın, Ömür; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1989Genital materyalden mycoplasma izolasyonuGökırmak, Feridun; Aydın, Ömür; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1996Hastalıklı ve sağlıklı buzağılardan izole edilen escherichia coli suşlarının biyolojik ve patojenite özelliklerinin incelenmesiKahraman, Mustafa; Kalelioğlu, Hatice; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2006İzole Anti-HBc total pozitif olgularda Real-Time PCR yöntemi ile HBV-DNA arastırılması ve bu olguların Kan Bankacılıgı açısından önemiHeper, Yasemin; Bal, Salih Haldun; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2005Kanatlı etlerinde salmonella aranması için kapiller polimeraz zincir reaksiyonuÇarlı, K. Tayfun; Günaydın, Elçin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2008Konjuktival yolla uygulanan azaltılmış (reduced) doz brucella rev 1 aşı etkinliğinin incelenmesiŞen, Ayşin; Hacıömeroğlu, Senem; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2009Koyunlarda brusellozisin bakteriyolojik ve serolojik teşhisiÜlgen, Mihriban; Balcı, Serpil; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2014-07-17Marmara bölgesinde koyun ve keçilerde Mycoplasma agalactiae'nın bakteriyolojik ve moleküler yöntemler ile araştırılmasıÜlgen, Mihriban; Göçmen, Hüban; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2011Sığır pnömonilerinde mycoplasma bovis varlığının kültür ve ELISA yöntemleri ile araştırılmasıÜlgen, Mihriban; Önat, Kaan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2013Sığır sürülerinde solunum sistemi viruslarının enfeksiyon dinamiğinin serolojik takibi ve klinik olgulardan virus tespitiYeşilbağ, Kadir; Tuncer, Pelin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2007Sığır ve koyun atıklarında Brucella cinsi mikroorganizmaların bakteriyolojik tanısıŞen, Ayşin; Büyükcangaz, Esra; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2009Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum (MG) aranması için LightCycler (LC) Polymerase Chain Reaction (PCR) Sisteminin OptimizasyonuÇarlı, K. Tayfun; Kahya, Serpil; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1999Türkiye'de değişik koyunculuk işletmelerinde visna-maedi (ovine-lentivirus) infeksiyonu üzerinde araştırmalarÇarlı, K. Tayfun; Erdost, Erhan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2008Türkiye'de Kell kan grubu sistem antijenlerinden "K" (KEL1) antijen sıklığının saptanmasıTöre, Okan; Kumaş, Levent Tufan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1987UHT (ultra high temperature) süt hazırlanışı öncesinde ve sonrasında uygulanan bakteriyolojik muayeneler ve değerlendirilmesiMinbay, Ahmet; Yavuz, Nuran; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1999Ürogenital sistem chlamydia trachomatis enfeksiyonlarının tanısında kullanılan değişik yöntemlerin karşılaştırılmasıGöral, Güher; Sınırtaş, A. Melda; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.