Browsing by Author Oğuzoğlu, Yusuf

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 27 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002B 18 ve A 152 numaralı Bursa mahkeme sicillerinin değerlendirilmesiOğuzoğlu, Yusuf; Korkmaz, Gürhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
2005Bursa kazasındaki Rumlar üzerinde Megali İdea`ya yönelik faaliyetler ve sonuçları (1856-1922)Oğuzoğlu, Yusuf; Akyürek, Tülin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1999Bursa'daki iktisadi kurumların gelişimi üzerine tarihsel bir inceleme (1935-1955)Oğuzoğlu, Yusuf; Kesiriklioğlu, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
2001Bursa'nın kent dokusu üzerine tarihsel bir inceleme (17. yy)Oğuzoğlu, Yusuf; Dörtok, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Bilim Dalı.
2004Cumhuriyet Döneminde Bursa'da kent kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler (1935-1950)Oğuzoğlu, Yusuf; Aladağ, Çiğdem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
2006Erken Cumhuriyet döneminde Bursa'da gündelik yaşam (1923-1950)Oğuzoğlu, Yusuf; Bilgi, Selma Güler; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
2013-01-31Giritli mübadillerin ipekçilik deneyimleri ve bunun Bursa yöresine aktarılmasıUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.; Oğuzoğlu, Yusuf
1998İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıflardaki sosyal bilgiler dersleri için gerekli görsel ve işitsel materyal üzerine bir araştırmaOğuzoğlu, Yusuf; Doğan, Yadigar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.
2005İlköğretim öğrencilerinin tarihi çevre bilgisinin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD.; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.; Alkış, Seçil; Oğuzoğlu, Yusuf
2002İlköğretimde tarihi çevre eğitimiOğuzoğlu, Yusuf; Alkış, Seçil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2009Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat'it-Türk'ünde yer alan sosyal ve iktisadi hayat ile ilgili söz varlığının günümüz Kazak toplumu içinde değerlendirilmesiOğuzoğlu, Yusuf; Kraubayeva, Gulnaz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Tarih Bilim Dalı.
2008Lozan Mübadele Sözleşmesi'nin etkileri ve sonuçları üzerine bir araştırmaOğuzoğlu, Yusuf; Demirtaş, Barış; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı.
1999Mustafa Kemal'in 1917-1918 yılında Suriye-Filistin Cephesi'ndeki faaliyetleriOğuzoğlu, Yusuf; Akkuş, Turgay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
1998-10Naima tarihine göre (1592 - 1659) Osmanlı uluslararası ilişkileriOğuzoğlu, Yusuf; Tunay, Meltem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
2001Nümizmatik ve epigrafik kaynakların ışığında Roma İmparatorluk Dönemi'nde Bithynia'nın sosyo-ekonomik durumu (Augustus'tan Diokletianus'a kadar)Oğuzoğlu, Yusuf; Doğancı, Kamil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı.
2010-01-20Osmanlı siyasetnâme geleneğinde değişimOğuzoğlu, Yusuf; Özke, Emine Vuslat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Tarih Bilim Dalı.
2006Sosyal bilgiler dersinde çağdaş bilginin ediniminin ve kullanımını etkileyen faktörlerin analiziOğuzoğlu, Yusuf; Doğan, Yadigar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği (Sosyal Bilgiler Eğitimi) Bilim Dalı.
2011-11-01Şam ve Beyrut'ta siyaset ve modernleşme (1860-1914)Oğuzoğlu, Yusuf; Karakoç, Fulya Düvenci; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
2012Şark meselesinde Kürtçülük (1787-1923)Oğuzoğlu, Yusuf; Ağca, Akın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Tarih Bilim Dalı.
2005Ülkemiz koşullarında tarihi çevre eğitiminin önemini ve gerekliliğini arttıran etkenlerUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.; Alkış, Seçil; Oğuzoğlu, Yusuf