Browsing by Author Kara, Mustafa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 67 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2001Balkanlar’da Türk Tasavvuf Edebiyatı’na genel bakışUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
2001Belgradlı Müniri hayatı-eserleri-fikirleriKara, Mustafa; Engin, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
1992Bîr Bektaşî tekkesi ve vakfiyesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1987Bursa tekkeleri ve tasavvufî hayat üzerine genel bir değerlendirmeUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
1991Bursa tekkelerinde şeyhlik yapan mutasavvıflar -ı-Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1991Bursa tekkelerinde şeyhlik yapan mutasavvıflar -ıı-Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1987Bursa tekkelerinin alfabetik olarak isimleri ve bellibaşlı kaynaklarUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1993Bursa vefeyatnamelerindeki şairlerin biyografileri: İnceleme-metinKara, Mustafa; Atlansoy, Kadir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı.
1995Bursa'da Bektaşi kültürü ve Ramazan Baba DergahıKara, Mustafa; Çift, Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
1993Bursa'da nakşibendiyye kültürü ve Ahmed İlahi tekkesiKara, Mustafa; Damar, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı.
1998Bursa'da Semerkandiyye kültürü ve Menakıb-ı Ali SemerkandiKara, Mustafa; Yılmaz, Osman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
1991Bursalı bir tarihçi Mehmet Şemsettin (Ulusoy) EfendiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1994DergâhnameUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
2006Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet içi eğitim ihtisas kurslarının din eğitimi açısından değerlendirilmesiŞanver, Mehmet; Kara, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Anabilim Dalı.
2006Doğumunun 800. yılında Mevlânâ ve mevlevîlikUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa
1992Ebu Nasr es Serrac ve Kitabu'l-LumaKara, Mustafa; Deniz, Abdülillah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
2010-01-18Gazâlî'de marifet-ahlâk ilişkisiKara, Mustafa; Reis, Bedriye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
2000Gazzizade Abdullatif'in hayatı, eserleri ve Vakıat'ı: İnceleme - metinKara, Mustafa; Tekeli, Hamdi; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
1993Gül risalesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.; Kara, Mustafa
1998Gülşeniye ve GüldesteUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kara, Mustafa