Request a document copy: Rokuronyumun farklı 'Priming' doz ve ' Priming' aralıklarda uygulanmasıyla oluşan entübasyon koşulları ve nöromüsküler etkilerinin karşılaştırılması

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel