Request a document copy: İki farklı hücre ayırıcı ile toplanan trombositlerin flow sitometrik yöntemle saklama torbalarında kalma zamanının in vitro aktivasyon markırlarına etkisinin incelenmesi

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel