Request a document copy: Kasım 2000-Şubat 2001 kriz dönemlerinde Markowitz modelinin İMKB-30 endeksine göre uygulanabilirliğinin test edilmesi

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel