Request a document copy: Simetrik çok değişkenli dağılımlarda aykırı değer belirleme yöntemlerinin performanslarının incelenmesi

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel