Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9999
Title: Türk edebiyatında manzum akâidnâmeler: İnceleme metin
Other Titles: Akâidnâmas in verse in Turkish literature: Analysis-text
Authors: Kemikli, Bilal
Akçay, Ali İhsan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Akâid
Âkâidnâme
İtikadnâme
Didaktik şiir
Medrese müfredâtı
Creed
Akâidnâma
Itikâdnâma
Didactic poem
Curriculum of madrasa
Issue Date: 25-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçay, A. İ. (2011). Türk edebiyatında manzum akâidnâmeler: İnceleme metin. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dinî edebiyatımızın daha ziyade manzûm olarak karşımıza çıkan münbit türlerinden birisi de Akâidnâmeler'dir. Bu edebî türü etraflıca ele alan bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır.Dinî-edebî metinlerimizin zenginliği gün yüzüne çıktıkça edebiyatının dinî mahi-yetinin daha iyi anlaşılacağı aşikârdır. Bu alanda yapılan çalışmalar sayesinde hem edebiyatımızın hacmi ve ürünleri ortaya çıkmakta hem de değişik dinî-edebî türlerin varlığı bilinmektedir. Bu ise şüphesiz bu edebiyat hakkında sağlıklı yorumlama imkânını sunmaktadır.Bu çalışmada Türk Edebiyatı'nda manzûm akâidnâme geleneği irdelenmekte ve mezkûr manzûmelerin çeşitli açılardan tahliline gayret edilmektedir.
Akâidnâmas is a genre of religious literature, which is written commonly in verse. However, this genre has not been studied exhaustingly yet.The more the richness of religious and literary texts is studied, the more religious content of our literature would be understood. Thanks to studies in this field, quality and products of our literature are brought into light as well as other religious and literary genres are explored. This gives us to make sound evaluation on this literature.This study deals with the tradition of akâidnâmas in verse in Turkish literature. And, those works are analyzed from different aspects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9999
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312280.pdf5.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons