Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9996
Title: Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde radyoterapi hedef volümlerini belirlemede PET/BT'nin katkısı
Other Titles: Contribution of PET/CT in determination of radiation therapy volumes in patients with non-small cell lung cancer
Authors: Akpınar, Tayyar
Gönül, Süreyya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: PET/BT
Radyoterapi
Tedavi planlaması
Hedef belirleme
PET/CT
Radiation therapy
Treatment plannig
Target definition
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gönül, S. (2011). Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde radyoterapi hedef volümlerini belirlemede PET/BT'nin katkısı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Radyoterapi planlamada hedef volümlerin doğrulukla belirlenmesinde pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) ve sadece simülasyon bilgisayarlı tomografi (BT)'si görüntüleri kullanılarak saptanan tedavi volüm farklılıklarının değerlendirilmesi hedeflendi.Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanseri 30 hastaya ait veriler retrospektif değerlendirildi. PET/BT ve simülasyon BT görüntüleri tedavi pozisyonunda elde edildi. Hastaların görüntüleri önce sadece simülasyon BT görüntüleri kullanılarak oluşturulan gross tümör volüm (GTV) ve planlanan tedavi volüm (PTV)'ler daha sonra PET/BT'den elde edilen atenüasyon düzeltilmiş PET görüntüsününün simülasyon BT ile füzyonundan elde edilen GTV ve PTV'ler belirlendi. BT ve PET/BT'den elde edilen planlama volümleri karşılaştırıldı. Ayrıca hastalar BT ve PET/BT'ye göre evrelendirilip evre değişimleri karşılaştırıldı.PET ile 21 hastada GTV'nin azaldığı, 9 hastada arttığı saptandı. PTV ise 23 hastada azalırken, 7 hastada artış gösterdi. Planlama volümleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p0.05).PET/BT ile yapılan evreleme 9 hastada evre değişikliğine neden oldu. Planlama ve evre değişiklikleri çoğunlukla lenf nodu aktivitesi ve atelektazi/pnömoni ile tümör sınır ayrımı ile ilgiliydi.Radyoterapi tedavi planlamasında PET/BT kullanımı, tümör yerleşiminin ve patolojik lenf nodlarını daha doğrulukla belirlenmesinde ve atelektazik akciğerden tümör ayrımına yardım etmekte yardımcıdır.
The aim of this study was to evaluate differences of therapy volumes between the positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) based and planning computed tomography (CT) based ones.In this study, data of 30 patients of with non-small cell lung cancer were retrospectively reviewed. Both CT and PET images were obtained in treatment position in a simulan fashion. Gross tumor volume (GTV)s and planning target volume (PTV)s were initially defined by using planning CT. PET images then corrected with planning CT images and the same volumes were obtained on this fused slices. CT-based and PET/CT-based volumes were compared. PET/CT-based and CT-based stages were also compared in order to find the existence of differences.Both GTVs and PTVs changed when PET data was taken into account. Statistically significant decreases (GTV in 21 patients; PTV in 23 patients) and increases (GTV in 9 patients; PTV in 23 patients) were found (p<0.005).PET/CT changed the clinical stage in nine (33%) patients. Stage changes as well as planning volume changes were mostly related to the lymph node metabolic activities and tumor boundaries in atelectasis/pneumonia areas.Using PET/CT is very helpful for defining of tumor contours, pathological lymph nodes and separation tumors from atelectatic lung tissues, more accurately in the radiotherapy treatment planning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9996
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307349.pdf810.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons