Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9991
Title: Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da bağımsız çalışanların (4/B) sosyal güvenliği
Other Titles: The self employed (4/B) social security with Law with the number 5510, which regarding to supply the unity norm and standards in social security
Authors: Alper, Yusuf
Şahin, Damla
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bağımsız çalışanların sosyal güvenliği
Genel sağlık sigortası
Reform
Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği
Independent workers social security
The general health insurance
Social security norms and standard association
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, D. (2011). Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da bağımsız çalışanların (4/B) sosyal güvenliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk Sosyal Güvenlik Sistemi yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahiptir ve geçen süre içinde bir çok nedene ve etkene bağlı olarak Türk Sosyal Güvenlik sisteminde 5510 sayılı Kanunla Reform yapılmıştır.Reform ihtiyacını doğuran önemli sebeplerden biri de, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri arasında bugüne dek norm ve standart birliğinin olmaması ve sağlanamamsıdır. Dolayısıyla üçüncü sınıf sigortalı olarak görülen bağımsız çalışanların, bu reformla norm ve standart birliğine kavuşturulmaları ve bütün sigortalı gruplar arasında harmonizasyonun sağlanması hedeflenmiştir.Reform Kanunu olarak adlandırılan 5510 sayılı Kanun, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ait mevzuatları birleştirerek tek bir mevzuatta toplamıştır.Ancak her Kanun kendi sistematiği içinde, sunulan şartlar ve hak kazanma koşulları bakımından, çalışanlar ve statülerine göre bir ayrıma gitmiş ve esas itibariyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu temel almıştır
The Turkish Social Security System has a history of nearly 60 years and During that time for many reasons and depending on factors, ''Reform'' was made by the Law No 5510 in Turkish Social Security System. One of the most important thing to perform a Reform is that so far there was a number of the Lack of Norms and Standard Association. Between Social security rights and obligations. So the voluntarily insured Workers, who were seen as "third class", obtain the unity of norms and Standard Association. With that REFORM and it was aimed to make a harmonization between all insured groups.The law of 5510 which is called reform law, gathered in one legislation by combining the legislations which are belonged to different social security institutions. But every law in its own systematic, in terms of offered conditions and deserving conditions went to a division according to the employees and their status, mainly based on social insurance law with the number of 506.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9991
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312278.pdf899.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons