Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUlcay, Yusuf-
dc.contributor.authorDülek, Yasemin-
dc.date.accessioned2020-03-10T12:52:22Z-
dc.date.available2020-03-10T12:52:22Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationDülek, Y. (2012). Kimyasal büzdürme işleminin pet esaslı yapay damarların statik yorulma davranışına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9987-
dc.description.abstractVücudumuzdaki damarların fonksiyonunu yitirdiği bir çok durumda hastalıklı damar uygun bir yapay tekstil damarı ile değiştirilerek tedavi edilmektedir. Yapay tekstil damarları dokuma ve örme yapıda üretilebilir. Ticari yapay damarlarda çoğunlukla malzeme olarak polyester kullanılmaktadır. Yapay tekstil damarları vücuda implante edildikleri için gözeneklilik, dayanıklılık, komplians, biyobozunabilirlik ve biyouyumluluk gibi özel karakteristiklere sahip olmalıdır. Yapay damarlar üretildikten sonra büzdürme, kıvrım verme ve sterilizasyon gibi işlemlere tabi tutulmaktadır. Mevcut uygulamada gözeneklilik kimyasal veya ısıl büzdürme ile kontrol edilmektedir. Bu çalışmada farklı lif inceliklerinde aynı lineer yoğunluğa sahip polyester ipliklerle dokunmuş tekstil kumşalarına kimyasal büzdürme işlemi yapılmıştır. Ham ve büzdürülmüş tekstil kumaşlarına uygulanan mukavemet ve su geçirgenliği testleri sonucunda malzemelerin genel özellikleri elde edilmiştir. Laboratuarımızda geliştirilen yorulma cihazıyla kimyasal büzdürme uygulanmış kumaşların sabit yük altında ne kadar bir çapsal genleşmeye maruz kalacağı tayin edilmiştir. Bu verilere bağlı olarak, kimyasal büzdürme ile su geçirgenliğinde yapılan iyileşmenin yapay damarların mekanik özelliklerine ve statik yorulma (creep) davranışına etkisi değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractWhen the arteries have lost function, diseased arteries are treated by changing a textile vascular graft. The sentetic textile vascular grafts can produce with weave and knitting structure. In many commercial vascular grafts, polyester material is generally used. The sentetic textile vascular grafts must have some special characteristics such as porosity, bursting strenght, compliance, biodegradability and biocompatibility. After textile vascular grafts are produced, they are processed such as compaction, crimping, sterilization. In current practices, porosity is controlled by chemical or thermal compaction. In this study chemical compaction was applied to the polyester fabrics woven with same lineer density yarns in different fiber finenesses. General characteristics of raw and compacted textile structures were determined by tensile and water permeability tests. Dilation of samples under the static load were obtained with a fatique tester which was designed our laboratory. Results were evaluated in order to determine the effect of water permeability improvement by chemical compaction on mechanical properties and static fatique (creep) behaviour of vascular grafts.en_US
dc.format.extentXIII, 136 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYapay tekstil damarıtr_TR
dc.subjectPolyestertr_TR
dc.subjectKimyasal büzdürmetr_TR
dc.subjectSu geçirgenliğitr_TR
dc.subjectStatik yorulma-creeptr_TR
dc.subjectVascular graften_US
dc.subjectChemical compactionen_US
dc.subjectWater permeabilityen_US
dc.subjectStatic fatique (creep)en_US
dc.titleKimyasal büzdürme işleminin pet esaslı yapay damarların statik yorulma davranışına etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of chemical compaction on static fatique behaviour of pet based vascular graftsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329354.pdf5.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons