Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9987
Başlık: Kimyasal büzdürme işleminin pet esaslı yapay damarların statik yorulma davranışına etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of chemical compaction on static fatique behaviour of pet based vascular grafts
Yazarlar: Ulcay, Yusuf
Dülek, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yapay tekstil damarı
Polyester
Kimyasal büzdürme
Su geçirgenliği
Statik yorulma-creep
Vascular graft
Chemical compaction
Water permeability
Static fatique (creep)
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dülek, Y. (2012). Kimyasal büzdürme işleminin pet esaslı yapay damarların statik yorulma davranışına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Vücudumuzdaki damarların fonksiyonunu yitirdiği bir çok durumda hastalıklı damar uygun bir yapay tekstil damarı ile değiştirilerek tedavi edilmektedir. Yapay tekstil damarları dokuma ve örme yapıda üretilebilir. Ticari yapay damarlarda çoğunlukla malzeme olarak polyester kullanılmaktadır. Yapay tekstil damarları vücuda implante edildikleri için gözeneklilik, dayanıklılık, komplians, biyobozunabilirlik ve biyouyumluluk gibi özel karakteristiklere sahip olmalıdır. Yapay damarlar üretildikten sonra büzdürme, kıvrım verme ve sterilizasyon gibi işlemlere tabi tutulmaktadır. Mevcut uygulamada gözeneklilik kimyasal veya ısıl büzdürme ile kontrol edilmektedir. Bu çalışmada farklı lif inceliklerinde aynı lineer yoğunluğa sahip polyester ipliklerle dokunmuş tekstil kumşalarına kimyasal büzdürme işlemi yapılmıştır. Ham ve büzdürülmüş tekstil kumaşlarına uygulanan mukavemet ve su geçirgenliği testleri sonucunda malzemelerin genel özellikleri elde edilmiştir. Laboratuarımızda geliştirilen yorulma cihazıyla kimyasal büzdürme uygulanmış kumaşların sabit yük altında ne kadar bir çapsal genleşmeye maruz kalacağı tayin edilmiştir. Bu verilere bağlı olarak, kimyasal büzdürme ile su geçirgenliğinde yapılan iyileşmenin yapay damarların mekanik özelliklerine ve statik yorulma (creep) davranışına etkisi değerlendirilmiştir.
When the arteries have lost function, diseased arteries are treated by changing a textile vascular graft. The sentetic textile vascular grafts can produce with weave and knitting structure. In many commercial vascular grafts, polyester material is generally used. The sentetic textile vascular grafts must have some special characteristics such as porosity, bursting strenght, compliance, biodegradability and biocompatibility. After textile vascular grafts are produced, they are processed such as compaction, crimping, sterilization. In current practices, porosity is controlled by chemical or thermal compaction. In this study chemical compaction was applied to the polyester fabrics woven with same lineer density yarns in different fiber finenesses. General characteristics of raw and compacted textile structures were determined by tensile and water permeability tests. Dilation of samples under the static load were obtained with a fatique tester which was designed our laboratory. Results were evaluated in order to determine the effect of water permeability improvement by chemical compaction on mechanical properties and static fatique (creep) behaviour of vascular grafts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9987
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
329354.pdf5.19 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons