Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9976
Title: Boyanmış pamuklu örme kumaşlarda yıkama renk haslıklarındaki değişiminin renk ölçümleri ile araştırılması
Other Titles: Investigation of the changes in washfastness properties of dyed cotton knitted fabrics by colour measurements
Authors: Becerir, Behçet
Dede, Esenay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Pamuk
Reaktif boyama
Renk
Renk haslıkları
Cotton
Reactive dyeing
Colour
Colour fastness
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dede, E. (2012). Boyanmış pamuklu örme kumaşlarda yıkama renk haslıklarındaki değişiminin renk ölçümleri ile araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada reaktif boyarmaddelerle boyanmış pamuklu örme kumaşların yıkama haslıklarının tekrarlı yıkamalarla değişimi renk ölçümleri ile araştırılmıştır.Seçilen pamuklu örme kumaş kırmızı, mavi ve sarı renkte polifonksiyonel reaktif boyarmaddelerle hem tekil hem de karışım olarak boyanmıştır. Boyanan kumaş numuneleri tekrarlı yıkama haslığı testlerine tabi tutulmuş ve elde edilen renk farklılıkları farklı renk farkı formülasyonları ile değerlendirilmiştir. Renk farkı değerlendirmeleri CIELAB(1976), CMC(l:c), CIE94, CIEDE2000 ve Hunter renk farkı formüllerine göre yapılmıştır. Ayrıca boyalı kumaşların tekrarlı yıkamalar sonrası metamerizma sonuçları da incelenmiştir. Renk farkı değerlendirmeleri D65, A, F2 ve F11 aydınlatıcıları altında gerçekleştirilmiştir.Elde edilen sonuçlara göre en yüksek renk farkı değerleri CIELAB(1976) ve en düşük renk farkı değerleri de CIEDE2000 formülünde elde edilmiştir. Elde edilen renk farklılıkları kullanılan aydınlatıcılara göre farklı renkler için farklı sonuçlar vermiştir.
In this study, general properties of cotton fibres and reactive dyes were examined and dyeing methods of cotton fabrics with reactive dyes were explained. Colour and colour difference formulaes were researched after multiple washfastness tests.Cotton fabrics were dyed with reactive dyes at three different shades colour measurement results variated according to individual dye characteristics according to the results of dyeings and washfastness tests. Color difference results were investigated under CIELAB(1976), CMC(l:c), CIE94, CIEDE2000 and Hunter color difference formulae. Colour difference results were examined under four different illuminates,which are D65, A, F2 and F11.The highest colour difference results were obtained at CIELAB(1976) colour difference formula where the lowest colour difference results were obtained at CIEDE2000 colour difference formulae.This color difference results were examined according to different illuminants and different color result explained
URI: http://hdl.handle.net/11452/9976
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329352.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons