Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/995
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGündoğdu, Kemal Sulhitr_TR
dc.contributor.authorBantchina, Béré Benjamintr_TR
dc.date.accessioned2019-10-15T12:37:48Z-
dc.date.available2019-10-15T12:37:48Z-
dc.date.issued2018-07-03-
dc.identifier.citationBantchina, B. B. (2018). Nilüfer baraj havzası için sentetik birim hidrograf ve havza parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/995-
dc.description.abstractSu havzaları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda en zorlayıcı unsurlardan birisi, havzaya ilişkin verilerin temin edilmesidir. Temininde güçlük çekilen verilerin en önemlileri, yağış ve akım değerleridir. Havzayı temsil edecek yağış gözlem istasyonlarından, istenilen aralıkta ve sürede yağış gözlemleri yapılmış olması, çok değerli veri setini oluşturmaktadır. Bunun yanında, havzada akım gözlem istasyonlarından yapılacak ölçümlerin de istenilen aralıkta ve sürede olmasına gereksinim duyulmaktadır. Türkiye'de her havzada bu verilerin ölçümü mümkün olmayabilir. Bu durumda, havza çalışmalarında bu ölçüm değerlerinin hepsine gereksinim duymayan sentetik yöntemler hidrolojide kullanılmaktadır. Bu çalışmanın yürütüldüğü, Nilüfer Barajı havzasında akım gözlem değerleri saatlik olarak ölçülmekte ancak havzada DSİ tarafından gerçekleştirilen yağış ölçüm değerleri günlük toplam olarak kayıt edilmektedir. Yağışın günlük toplam şeklinde ölçülmesi nedeniyle, saatlik yağış şiddetini veren hiyetograf elde edilememektedir. Bu çalışmanın amacı, Nilüfer Baraj havzası karakteristiklerini bulmaktır. Veri yetersizliği nedeniyle, sentetik birim hidrograf yöntemleri kullanılmıştır. Sentetik birim hidrograf oluşturmasında kullandığımız yöntemler, DSİ sentetik, Mockus ve Snyder yöntemleridir. Çalışma sonunda bu yöntemlerle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn a watershed study, one of the most challenging aspects is to provide watershed data. The most important of these data are precipitation and current values. The rainfall observation stations, which will represent the basin, constitute a very valuable dataset, where rainfall observations have been made within the desired interval and time. Also, it is necessary that the measurements to be made from the water flow monitoring stations of the watershed are in the desired range and duration. In Turkey, these data may not be measured in each watershed. In this case, the synthetic methods that do not require all of these measurement values are used to determine basic characteristics. For this study, current observational values are measured hourly in the Nilüfer Dam basin, but rainfall values in the watershed rainfall station are measured as total values on the daily basis. Since precipitations are measured as the daily total, the hourly precipitations intensity may not be obtained. For this purpose, synthetic hydrograph methods have been used in the study to find the characteristics of the Nilüfer Dam watershed. DSİ synthetic, Mockus and Snyder methods are used in the formation of hydrographs. At the end of the study, the results obtained with these methods were evaluated and compared.en_US
dc.format.extentVIII, 61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectHidrolojitr_TR
dc.subjectSentetik birim hidrograftr_TR
dc.subjectSu havzasıtr_TR
dc.subjectHydrologyen_US
dc.subjectSynthetic unit hydrographen_US
dc.subjectWatersheden_US
dc.titleNilüfer baraj havzası için sentetik birim hidrograf ve havza parametrelerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of watershed parameters and synthetic unit hydrograph for Nilufer dam watersheden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521534.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons