Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9942
Title: Reaktif baskılı veya boyalı kumaşların boyarmadde sökümünde ozon gazı kullanımının sanayiye uygulanabilirliğinin araştırılması
Other Titles: A research on applicability of ozone gas usage in industry for color stripping of reactive printed or dyed fabrics
Authors: Eren, Hüseyin Aksel
Kıcık, Hülya Başaran
Uludağ Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Ozon
Dijital baskı
Renksizleştirme
Renk sökme
Reaktif baskılı kumaş
Reaktif boyalı kumaş
Hatalı baskı
Hatalı boyama
Ozone
Digital textile printing
Decolorisation
Color stripping
Reactive printed fabric
Reactive dyed fabric
Misprinted
Off-shade dyeing
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kıcık, H. B. (2017). Reaktif baskılı veya boyalı kumaşların boyarmadde sökümünde ozon gazı kullanımının sanayiye uygulanabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, reaktif boyanmış veya basılmış hatalı kumaşların renk sökme işlemlerinde ozon kullanımının sanayi ölçekli başarı potansiyeli olup olmadığını değerlendirmek amacıyla başlatılmıştır. Çalışma esnasında sanayide karşılaşılan bir başka sorunun ise giderek yaygınlaşan dijital tekstil baskıcılığında baskı sonu, fikse öncesi fark edilen hatalar olduğu tespit edilmiştir. Bu hatalı kumaşların işletme içerisinde tıpkı baskı ve boyama işlemleri tamamlanmış hatalı kumaşlarda olduğu gibi tiyoüre dioksit ve soda kullanılarak 100oC gibi yüksek sıcaklıklarda tamamen renk sökümlerinin gerçekleştirilerek kumaşların tekrar aynı amaçla kullanılması sağlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen her iki durum için de konvansiyonel yönteme alternatif olarak ozon gazı ile renk sökme proseslerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple çalışmanın birinci aşamasında farklı renk ve desenlerde hatalı kumaşların hem klasik yöntemle ile hem de ozon prosesi ile renk sökümüne çalışılmış; ancak özellikle kalın gramajlı kumaşlarda istenen başarı elde edilememiştir. Diğer taraftan çalışmanın ikinci aşaması olan dijital baskı sonrası kumaşların renksizleştirilmesinde ise oldukça tatmin edici sonuçlar alınmış, çevresel yük, zaman ve maliyet açısından büyük avantajlar sağlanmıştır.
This study was started to evaluate potential for success of color stripping of off-shade reactive dyed and misprinted fabrics by ozone treatment in industrial scale. Another problem in the site determined during the study was defects noticed before steaming and after printing in digital textile printing which is gradually become popular. These misprinted fabrics are provided reuse for the same purpose after color stipping exactly by using the same process to decolorisation of misprinted or off-shade dyed fabrics using tiourea dioxide and soda ash at the high temparatures as 100oC. It was aimed to develope novel processes for color stripping by ozone gas subtitute for conventional treatment for both situation above mentioned. For this reason in the first part of the study misprinted and off-shade fabrics were tried to strip colors both conventional treatment and ozone process, but it could not have sucessful especially high weighted fabrics. On the other hand, it was taken satisfactory results in the decolorisation of reactive inkjet misprinted fabrics just after printing before steaming which is the second part of the study and also novel process showed noticable advantages on environmental impact, time and cost.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9942
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496102.pdf3.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons