Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/992
Title: Buji ateşlemeli bir motorun ısınma periyodunda oksijen ile zenginleştirilmiş emme havasının performans ve egzoz emisyonları üzerindeki etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effects of oxygen enriched intake air on performance and exhaust emissions during warm-up period of a spark ignition engine
Authors: Erkuş, Barış
Baskın, Niyazi
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Buji ateşlemeli motor
LPG
Oksijen
Isınma periyodu
Spark ignition engine
Oxygen
Warm-up period
Issue Date: 4-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Baskın, N. (2018). Buji ateşlemeli bir motorun ısınma periyodunda oksijen ile zenginleştirilmiş emme havasının performans ve egzoz emisyonları üzerindeki etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gün geçtikçe motorlu taşıtlardan kaynaklı artan hava kirliliği önemli bir sorun haline gelmektedir. Bu yüzden araçlardan salınan egzoz gazı emisyon değerlerini istenen standartlara indirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Egzoz emisyonları özellikle motor ısınma periyodunda iken, normal çalışma şartlarında açığa çıkan emisyon değerlerinden daha yüksektir. Yanma verimini artırmak, emisyonları düşürmek ve motor performansını artırmak adına yapılan çalışmalardan biride emme havasının oksijence zenginleştirilmesidir. Bu sayede yakıtın yeterli miktarda oksijen ile reaksiyona girmesi sağlanmaktır. Deneysel olarak yapılan bu çalışmada, LPG yakıtlı bir motorun ısınma periyodunda, oksijence zenginleştirilmiş emme havasının performans ve egzoz emisyonlarına olan etkileri incelenmiştir.
Day by day, air pollution which is sourced from motor vehicles becomes a more crucial problem. There have been studies reach to desired standards exhaust emissions values of emitted from vehicles. When the engine is at warm-up period, exhaust emissions are higher than the emission values which are released during normal operating conditions. Enrichment of the intake air with oxygen is one of the studies to improve combustion efficiency and engine performance, to reduce exhaust emissions. By this means, the fuel react with sufficient oxygen. In this experimental study, while the LPG fueled engine on warm-up period, the effects of oxygen enriched intake air to performance and exhaust emissions were investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/992
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521143.pdf6.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons