Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9907
Title: Ebu Abdullah İbn Mende (ö.395/1005)'nin rivayetiyle İbrahim b.Edhem (ö.161-2/778)'nin hadis cüz'ü
Other Titles: İbrahim b.Edhem's hadiss cüz with Ebu Abdullah İbn Mende's rumour
Authors: Sönmez, Mehmet Ali
Güzel, M. Esat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlahiyat Bölümü/Hadis Anabilim Dalı.
Keywords: Tahric
Explanation
İbn Mende
Islam
İbrahim bin Edhem
İslamiyet
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güzel, M. E. (1995). Ebu Abdullah İbn Mende (ö.395/1005)'nin rivayetiyle İbrahim b.Edhem (ö.161-2/778)'nin hadis cüz'ü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İbrahim b. Edhem’in rivayet ettiği» daha senra Ebu Abdullah İbn Mende’nin tedvin ettiği 40 hadisi ihtiva eden Hadis Cüz’tünün tezimizde metin ve rical tahrici yapılmıştır. Tez dört bölümden düşmüştür.. Birinci bölümde Cüz’ün ravisi îbn Mıde'nin „ hayatı ve hadiş ilmindeki yeri anlatılmıştır, İkinci bölümde Cüz’ün Müellifi İbrahim b. Edhem’in Hayatı,, hadis ilmi ve tasavvuftaki yerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde de Cüz’ün özellikleri ve dış tanıtımı yapılmıştır. Son dördüncü bölümde ise hadislerin kaynakları gösterilip tercümeleri yapılmıştır. Ayrıca tezin sen kısmına,, üzerinde çalıştığımız Cüz’ün fotokopileri eklenmiştir.
In our thesis we explain that» İt İs İbra Mın b»Edhem’ s rumow and later Hadis Cüz that is included 40 hadis and was codifled by Ebu Abdnllah İbn» Mende Thesis has fon ponds* In the first part, the life and the place of selence in Hadis of İbn Mende who tranfierred Güz., as explained, In the.second part,. the life» selence in Hadis and wys wysticisn of İbrahim, b. Edhemb is explained, who«ı wom ttoe Ürst sowce in. Cüz» Im the third part iûte other peau&arlties of the parts ar esşplalned.. In the fburth part, the sources of Hadis İs indicated anob they are in. ferprated» Ait the lastt part we added the. copien. dâta: of the Cüz. we studied on»
URI: http://hdl.handle.net/11452/9907
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042940.pdf
  Until 2099-12-31
3.87 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons