Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9878
Title: Balıkesir ili Dursunbey yöresinde bulunan bazı liken türlerinin takonomik özellikleri ve yayılış alanları
Other Titles: Some of the lichen species in the Dursunbey region of Balıkesir province, and their distribution areas
Authors: Tümen, Gülendam
Çetin, Gülcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı (Biyoloji Eğitimi).
Keywords: Balıkesir-Dursunbey
Likenler
Lichens
Taksonomik özellikler
Taxonomic features
Issue Date: 18-Sep-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, G. (1992). Balıkesir ili Dursunbey yöresinde bulunan bazı liken türlerinin takonomik özellikleri ve yayılış alanları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: "Balıkesir ili Dursunbey Yöresi’nde Bulunan Bazı Liken Türlerinin Taksonomik özellikleri ve Yayılış Alanları" isimli bu çalışma, Türkiye liken florasının belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Liken örnekleri, belirli tarihler arasında Dursunbey yöresi sınırları içinde seçilen 35 istasyondan toplanmıştır. Ağaç kabukları, Cistus laurifolius, odunlar ve kütükler, karayosunları, kayalar» toprak üzerinde tespit edilen 84 taksondan; 56 tanesi tek, 18 tanesi iki, 10 tanesi ise üç ve daha fazla substrat üzerinde gelişmektedir. Teşhisleri yapılan örneklerin taksonomik, ekolojik özellikleri ile birlikte çalışma alanındaki ve Türkiye’deki yayılışları da verilmiştir. Elimizdeki kaynaklara göre; Balıkesir'den bazı kayıtlar bulunmakla birlikte, Balıkesir-Dursunbey yöresine ait bir kayıt bulunmamaktadır. Tesbit edilen 84 taksonun hepsi hepsi Dursunbey'de ilk defa belirlenmiştir. Bunlardan 10 tanesi ise Türkiye için yeni kayıt durumundadır. Çalışma alanında çok miktarda bulunan taksonlardan bazıları, örneğin: Pseudevernia furfuracea (L. ) Zopf var. Furfuracea ve Evernia prunastri L. ) Ach. ekonomik öneme sahiptir.
In this study, taxonomycal features and distribution areas of some lichen species found in Dursunbey region of Balıkesir province vere investigated. Specimens vere collected from 35 stations chosen in the area with some periods. 84 taxa vere identified on barks, Cistus laurifolius, woods and stumps, mooses, rocks, soil. According to the present references; ali the taxa have been determined to Dursunbey region for the first time, and 10 taxa are also new records for Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9878
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023729.pdf
  Until 2099-12-31
17.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons