Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/987
Title: Okul nezaket algısının ilkokul öğrencilerinin psikolojik ve duygusal iyi oluşları ile ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the relationship between school kindness and psychological and emotional well-being among primary school students
Authors: Duran, Nagihan Oğuz
Memiş, Ayşe Kaya
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Duygusal iyi oluş
İlkokul öğrencileri
Okul nezaketi
Psikolojik iyi oluş
Emotional well-being
Primary school students
Psychological well-being
School kindness
Issue Date: 1-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Memiş A. K. (2018) Okul nezaket algısının ilkokul öğrencilerinin psikolojik ve duygusal iyi oluşları ile ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Okul nezaket algısının ilkokul öğrencilerinin psikolojik ve duygusal iyi oluşları ile ilişkisinin incelenmesi. Bu çalışmada ilkokul öğrencilerinin okullarındaki nezakete ilişkin algılarının öğrencilerin psikolojik ve duygusal iyi oluşları ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Okul Nezaket Algısı Ölçeği, Stirling Çocuklar için Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ile Kişisel Bilgi Formu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bursa'da bir ilkokulun üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 526 (261 kız ve 265 erkek) öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan iki ayrı tek yönlü ANOVA'nın bulgularına göre okul nezaket algısı ve psikolojik ve duygusal iyi oluşun cinsiyete göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Okul nezaket algısı ile psikolojik ve duygusal iyi oluşun ilişkisini incelemek amacıyla yapılan Pearson Momentler Çarpım korelasyonu sonucunda iki değişkenin pozitif yönde ilişkili olduğu (r =. 38, p<.05) bulunmuştur. Ayrıca basit doğrusal regresyon analizi sonucunda okul nezaket algısının, duygusal ve psikolojik iyi oluş varyansının %14'ünü açıkladığı belirlenmiştir.
The purpose of the present study is to investigate the relationship between students' perception of school kindness and their psychological and emotional well-being. With this purpose, School Kindness Scale, Stirling Psychological and Emotional Well-being Scale and a personal information sheet were administered to 526 (261 female and 265 male) third and fourth year primary school students attanding at a state primary school on 2016-2017 school year, in Bursa. According to the results of two seperate one-way ANOVAs neither school kindness nor psychological and emotional well-being differ sinificantly according to the gender of students. Pearson Product Moments Correlation coefficients calculated to examine the relationship between school kindness and pschological and emotioanl well-being revealed a significant positive relationship (r =.38, p<.05). Morevor, results of simple linear regression analysis indicated that school kindness predicts 14% of the total variance of the psychological and emotional well-being scores of students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/987
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529401.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons