Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemir, Ali Osman-
dc.contributor.authorEkeryılmaz, Arzu-
dc.date.accessioned2020-03-05T05:44:45Z-
dc.date.available2020-03-05T05:44:45Z-
dc.date.issued1995-06-09-
dc.identifier.citationEkeryılmaz, A. (1995). Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi arazisinde iklim verilerinden yararlanılacak ekim zamanının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9845-
dc.description.abstractBu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Arazisinde kuru koşulda tarımı yapılan ve münavebeli olarak yetiştirilen ayçiçeği ve buğday bitkileri için uygun ekim zamanının belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmada ekim zamanı belirleme kriterleri olarak; toprak nemi,toprak sıcaklığı ve don olasılığı seçilmiştir. Toprak nemi, bitki yetişme dönemleri ve toprak nem denge modeli dikkate alınarak hazırlanan bilgisayar programı ile tahminlenmiştir. Model parametrelerinden birisi olan evapotransplrasyonun tahminlenmeslnde İse, Modifiye Penman Monteith yöntemi kullanılmıştır. Buna göre; araştırma alanı ağır bünyeli topraklarında münavebeli olarak yetiştirilen ayçiçeği bitkisi için 11-20 Mart, buğday bitkisi için İse Ekim ayının son 10 günlük periyodu ekim için uygun bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the most suitable sowing time of sunflower and winter wheat grown successively under dry farming conditions in the field of Agricultural Research Centre of Uludağ University was tried to be determined. In the study, the humidity of soil, the heat of soil and the probability of frost were chosen as the criteria for the time of sowing. The humidity of soil was estimated by the computer programme prepared by taking plant growing periods soil humidity balance model into consideration. Modified Penman Monteith Method was applied in the estimation of evapotranspiration, which is one of the model parameters. According to this study, the most suitable sowing period has been determined as March 11th-20th for sunflower and as the last ten days of October for winter wheaten_US
dc.format.extentVIII, 108 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEkim zamanıtr_TR
dc.subjectSowing timeen_US
dc.subjectTarımsal meteorolojitr_TR
dc.subjectEvapotransplrasyontr_TR
dc.subjectTarla Kapasitesitr_TR
dc.subjectPenman monteith yöntemitr_TR
dc.subjectKışlık buğdaytr_TR
dc.subjectAyçiçeğitr_TR
dc.subjectAgrometeorologyen_US
dc.subjectEvapotranspirationen_US
dc.subjectField capacityen_US
dc.subjectPenman monteith methoden_US
dc.subjectWinter wheaten_US
dc.subjectSunfloweren_US
dc.titleUludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi arazisinde iklim verilerinden yararlanılacak ekim zamanının belirlenmesi üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA research on the determination of the planting time to benefit from climate data on the land of Uludağ University Agricultural Research and Application Centeren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045273.pdf10.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons