Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9838
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYürür, Nevzat-
dc.contributor.authorÖzseven, İzzet-
dc.date.accessioned2020-03-05T05:33:32Z-
dc.date.available2020-03-05T05:33:32Z-
dc.date.issued1995-06-30-
dc.identifier.citationÖzseven, İ. (1995). Ekmeklik buğday (Triticum aestivum var aestivum L.) çeşitlerinde azotun verim ve verim öğelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9838-
dc.description.abstractBu çalışmada değişik azotlu gübre dozlannm ekmeklik (Triticum aestivum var. aestivum L.) buğday çeşitleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla beş döneklik buğday çeşit ve hattı (Othalom ile Momtchil çeşitleri ve tescile aday üç hat) ile beş değişik azot dozu [0 (kontrol), 5, 10, 15, 20 kg N/da] 1994 yıhnda Sakarya koşullarında denemeye alınmıştır. Azot dozunun başak uzunluğu, m2'deki başak sayısı, bitki başma başak sayısı, başaklanma gün sayısı, saplı ağırlık, yatma, hasat indeksi, 1000 tane ağırlığı ve m2'deki tane verimi üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Çeşitler ise bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakcık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, m2'ddd bitki sayısı, bitki başma başak sayısı, başaklanma gün sayısı, saph ağırlık, yatma, hasat indeksi, 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı yönünden farklılık göstermişlerdir. Çeşit ile azot dozu interaksiyonu ise bitki boyu, başakta tane ağırlığı, başaklanma gün sayısı ve 1000 tane ağalığı üzerine önemli etkide bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effect of nitrogen fertilisers at different levels on bread. wheat varieties has been searched. Aiming at this, five bread. wheat varieties and breeding materials (Öthalom and Momtchil varieties and three breeding materials submitted to official registration) and nitrogen at five different levels [0 (control), 5, 10, 15, 20 kg N/da] have been experimented under the ecological conditions of Sakarya province in 1994. It was found that the effect of nitrogen level on spike length, spikes per m2, spikes per plant, days to heading, biomas at harvest, lodging, harvest index, 1000-grain weight andgrainyieldperm2was significantly important. On the other hand, the varieties shown some differences about at plant height, spike length, spikelets per spike, grains per spike, grain weight per spike, plants per m2, spikes per plant, days to heading, biomas at harvest, lodging, harvest index, 1000-grain weight and hectolitre weight Plant height, grain weight per spike, days to heading and 1000-grain weight were significantly afîected by the interaction of variety with nitrogen levelen_US
dc.format.extentVI, 65 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTriticumtr_TR
dc.subjectNitrogentr_TR
dc.subjectAestivumtr_TR
dc.subjectNitrogen fertilisertr_TR
dc.subjectTriticum aestivumtr_TR
dc.subjectAzottr_TR
dc.subjectAzot dozutr_TR
dc.subjectAzotlu gübretr_TR
dc.subjectNitrogen levelen_US
dc.subjectWheaten_US
dc.subjectBread wheaten_US
dc.subjectYield componenten_US
dc.subjectLodgingen_US
dc.subjectBuğdaytr_TR
dc.subjectEkmeklik buğdaytr_TR
dc.subjectVerim öğeleritr_TR
dc.subjectYatmatr_TR
dc.titleEkmeklik buğday (Triticum aestivum var aestivum L.) çeşitlerinde azotun verim ve verim öğelerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of nitrogen on yield and yield components in bread wheat varietiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045293.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons