Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9838
Başlık: Ekmeklik buğday (Triticum aestivum var aestivum L.) çeşitlerinde azotun verim ve verim öğelerine etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of nitrogen on yield and yield components in bread wheat varieties
Yazarlar: Yürür, Nevzat
Özseven, İzzet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Triticum
Nitrogen
Aestivum
Nitrogen fertiliser
Triticum aestivum
Azot
Azot dozu
Azotlu gübre
Nitrogen level
Wheat
Bread wheat
Yield component
Lodging
Buğday
Ekmeklik buğday
Verim öğeleri
Yatma
Yayın Tarihi: 30-Haz-1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özseven, İ. (1995). Ekmeklik buğday (Triticum aestivum var aestivum L.) çeşitlerinde azotun verim ve verim öğelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada değişik azotlu gübre dozlannm ekmeklik (Triticum aestivum var. aestivum L.) buğday çeşitleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla beş döneklik buğday çeşit ve hattı (Othalom ile Momtchil çeşitleri ve tescile aday üç hat) ile beş değişik azot dozu [0 (kontrol), 5, 10, 15, 20 kg N/da] 1994 yıhnda Sakarya koşullarında denemeye alınmıştır. Azot dozunun başak uzunluğu, m2'deki başak sayısı, bitki başma başak sayısı, başaklanma gün sayısı, saplı ağırlık, yatma, hasat indeksi, 1000 tane ağırlığı ve m2'deki tane verimi üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Çeşitler ise bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakcık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, m2'ddd bitki sayısı, bitki başma başak sayısı, başaklanma gün sayısı, saph ağırlık, yatma, hasat indeksi, 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı yönünden farklılık göstermişlerdir. Çeşit ile azot dozu interaksiyonu ise bitki boyu, başakta tane ağırlığı, başaklanma gün sayısı ve 1000 tane ağalığı üzerine önemli etkide bulunmuştur.
In this study, the effect of nitrogen fertilisers at different levels on bread. wheat varieties has been searched. Aiming at this, five bread. wheat varieties and breeding materials (Öthalom and Momtchil varieties and three breeding materials submitted to official registration) and nitrogen at five different levels [0 (control), 5, 10, 15, 20 kg N/da] have been experimented under the ecological conditions of Sakarya province in 1994. It was found that the effect of nitrogen level on spike length, spikes per m2, spikes per plant, days to heading, biomas at harvest, lodging, harvest index, 1000-grain weight andgrainyieldperm2was significantly important. On the other hand, the varieties shown some differences about at plant height, spike length, spikelets per spike, grains per spike, grain weight per spike, plants per m2, spikes per plant, days to heading, biomas at harvest, lodging, harvest index, 1000-grain weight and hectolitre weight Plant height, grain weight per spike, days to heading and 1000-grain weight were significantly afîected by the interaction of variety with nitrogen level
URI: http://hdl.handle.net/11452/9838
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045293.pdf3.32 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons