Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9816
Başlık: Sonsuz ve sonlu kaynaklardan ışıyan elektromagnetik dalgaların elektriksel ve magnetiksel silindirden statik gibi saçılması
Diğer Başlıklar: Electromagnetic waves radiating from infinite and finite sources scattering like static from electrical and magnetic cylinders
Yazarlar: Bayrakçı, H. E.
Özgür, Rafet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Elektromanyetik dalgalar
Electromagnetic waves
Saçılma teorisi
Scattering theory
Yayın Tarihi: 13-Oca-1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özgür, R. (1995). Sonsuz ve sonlu kaynaklardan ışıyan elektromagnetik dalgaların elektriksel ve magnetiksel silindirden statik gibi saçılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Yatay polarizasyonlu düzlemsel dalgaların ve yine yatay polarizasyonlu çizgisel kaynaktan ışıyan elektromagnetik dalgaların elektriksel ve magnetiksel silindirden statik gibi saçılmasında, saçılan alan bileşenlerinin silindirin elektriksel özelliğine bağlı olmadığı, sadece magnetiksel özelliğine bağlı olduğu gösterilmiştir. Yine düşey polarizasyonlu kaynaklar için de, statik gibi saçılan alan bileşenlerinin sadece elektriksel Özelliğine bağlı olduğu gösterilmiştir. Düzlemsel dalgaların ve çizgisel kaynaktan ışıyan elektromagnetik dalgaların elektriksel ve magnetiksel silindirden statik gibi saçılmasında, statik gibi yaklaşıklık Helmholtz denkleminin çözümü olan kesin çözümde ve elektromagnetik teorinin aksiyom denklemlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilerek, aynı neticeler elde edilmiştir.
In this work, it's been shown that the horizontally polarised plane waves and the waves radiating from the horizontally polarised current filament in the case of scattering like static from the dielectric cylinder, the scattered field components don't depend on the electric property of the cylinder but the magnetic property. For the veıtically polarised sources as well, it's been shovvn that scattered like static field components depend only on electric property of the cylinder. In the scattering like static from the dielectric cylinder of the plane waves and the waves radiating from the cuırent filament, approximation like static having been made both in the "exact solution" which is the solution of the Helmholtz eguation and the Maxwell equations, the same result has been obtained
URI: http://hdl.handle.net/11452/9816
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045290.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.23 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons